Goda exempel

Goda exempel

Vi arbetar med industriföretag inom en rad olika branscher - genom att dela med oss av vad de gjort hoppas vi sprida idéer för vad du kan göra!

Genom att presentera några av alla våra goda exempel vill vi visa upp flera saker - vi finns i hela Fyrbodal (plus några kommuner till), vi har en stor bredd på vad vi kan erbjuda och vi gör nytta. För det enskilda företaget och för vår region.

Högre effektivitet i produktionen

El-Supply har i ett framgångsrikt samarbete med Högskolan Väst och IUC Väst ökat sin effektivitet i produktionen. 

Ultramare och roboten

"Vi har ökat vår beställar- kompetens och fått en bättre automationskunskap i hela företaget."

Sten från golv till tak

Sågen var en flaskhals - nu har vi rättat till problemen och arbetet flyter på bra.

Texsolv AB

Texsolv tog fram app med stöd av Digiresan Företagsutveckling.

Smart Storing AB

"Vi håller på med ett omfattande arbete för att öka vår effektivitet och analysen gav oss en karta åt vilket håll vi skall gå på lång sikt." 

Nordic Leather

"En kraft utifrån kan rusta bolaget med det som vi själva inte har råd eller möjlighet att rusta."

Vasco AB

"För att kunna växa och bli starkare behövs ett nätverk och samarbetspartner. Man kan inte allt själv, men har man kontakter, bollplank som kan stötta inom speciella områden så kommer man långt.

CG Karlssons Stenhuggeri AB

Viktiga steg mot en effektivare och mer rationell tillverkning.

Hofpartner AB

Vi lyssnar på dig och hör ditt företags behov - en väg till konkurrenskraftiga företag i Fyrbodal.

Nordholms Industri-installationer AB

Industriell Dynamik ger råd och stöd - organisationerna ser behov och samarbetar över gränserna.

Vill du finnas med här?

Hör av dig till någon av oss!