Goda exempel

Goda exempel

Vi arbetar med industriföretag inom en rad olika branscher - genom att dela med oss av vad de gjort hoppas vi sprida idéer för vad du kan göra!

Genom att presentera några av alla våra goda exempel vill vi visa upp flera saker - vi finns i hela Fyrbodal (plus några kommuner till), vi har en stor bredd på vad vi kan erbjuda och vi gör nytta. För det enskilda företaget och för vår region.

Med 3D-printning öppnas nya dörrar

"Man måste våga. Det är inte alltid det fungerar, men har man inte provat så vet man inte."

 

Så ser Bovalls Dörrbyggeri på hållbarhet

Inspireras av dörrföretaget som tar ansvar och leder vägen mot en hållbar framtid.

Världens mest miljövänliga möbelfabrik

Använd material och designa produkter med tanke på återvinning.

 

Bygg för en hållbar framtid

Fokuserar på miljö, hållbarhet och cirkularitet för en positiv inverkan på både samhället och miljön runt omkring oss.

När passion möter precision

3D-printing för att skapa skräddarsydda lösningar som förbättrar produktionen.

 

Westline effektiviserar och digitaliserar

Westline i Uddevalla utvecklar skräddarsydda motorbåtar.

Matchades med extern kompetens

IUC Väst matchade EmiCAD med resurs som coachade under några veckor.

 

Högre effektivitet i produktionen

El-Supply har i ett framgångsrikt samarbete med Högskolan Väst ökat sin effektivitet i produktionen. 

Ultramare och roboten

"Vi har ökat vår beställar- kompetens och fått en bättre automationskunskap i hela företaget."

Sten från golv till tak

Sågen var en flaskhals - nu har vi rättat till problemen och arbetet flyter på bra.

 

Texsolv AB

Texsolv tog fram app med stöd av Digiresan Företagsutveckling.

 

 

Smart Storing AB

"Vi håller på med ett omfattande arbete för att öka vår effektivitet, analysen gav oss en karta åt vilket håll vi ska gå på lång sikt." 

Nordic Leather

"En kraft utifrån kan rusta bolaget med det som vi själva inte har råd eller möjlighet att rusta."

Vasco AB

"För att kunna växa och bli starkare behövs ett nätverk och samarbetspartner. Man kan inte allt själv."

CG Karlssons Stenhuggeri AB

Viktiga steg mot en effektivare och mer rationell tillverkning.

Hofpartner AB

Vi lyssnar på dig och hör ditt företags behov - en väg till konkurrenskraftiga företag i Fyrbodal.

 

 

Nordholms Industri-installationer AB

Industriell Dynamik ger råd och stöd - organisationerna ser behov och samarbetar över gränserna.

Vill du finnas med här?

Hör av dig till någon av oss!