Företagets behov är alltid i centrum

Anders Wikman, Procurement Manager R&D Projects, GKN Aerospace Sweden AB
Förutom inspirerande föreläsningar och möjligheten att delta i diskussioner kring särskilda fokusområden, ger IUC Väst oss ett nätverk av närliggande leverantörer inom tillverkningsindustrin. I gengäld kan vi bidra med branschkunskap när det gäller kvalitet och krav samt en internationell erfarenhet i samarbete med leverantörer.

- Anders Wikman, Procurement Manager R&D Projects, GKN Aerospace Sweden AB

Emir Memić, vd SVOP AB, deltagare i Kopmpetens+
En förändring och utveckling av ett företag sker av människan i TEAMET och vi har fått många nya infallsvinklar på hur vi kan göra saker bättre och annorlunda.
Ett mycket spännande koncept / projekt vilket jag tror starkt på och jag tror att genom att ni kopplar ihop duktiga människor med företag som behöver stöttning är vinnande koncept för oss alla.
Just do it! Kompetens är bara +

- Emir Memić, vd SVOP AB, deltagare i Kopmpetens+