Gott exempel - Hofpartner AB

Vi lyssnar på dig och hör ditt företags behov - en väg till konkurrenskraftiga företag i Fyrbodal.

Hofpartner AB

Företaget, som återfinns i Åmål med 14 anställda, grundades 2001 av Ricky Holmström, som även idag äger och leder företaget.

Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför rullaxlar, chuckar och lyftredskap med varumärken som AMAL-SHAFT® och LIONGRIP®. Dessa står för ergonomi, kvalitet, service och ekonomi för kunden som huvudsakligen återfinns inom pappers-, konverterings-, textil- och grafisk industrin.

Främsta användningsområdet för rullaxlar och chuckar är att bära rullen vid av- och upprullning av olika material. Rullaxlarna är luftexpanderande och chuckarna luft och/eller mekaniskt expanderande.

Kontinuerlig kontakt

Industriell Dynamik har haft kontinuerlig kontakt med Hofpartner under mer än 10 år och har under denna tid stöttat i en rad olika frågeställningar. Företaget har också flera gånger tagit hjälp av studenter från universitet och högskolor för att förbättra sina produkter.

Vid ett besök informerades bl.a. om det stöd som kan fås genom IUC Väst och företaget blev medlem i IUC Väst i början på 2017. Det fanns ett behov av att göra en analys av produktionen och Hofpartner bestämde sig för att ta hjälp av Produktionsanalysprojektet hos IUC Väst.

Företaget behövde även hjälp med ett teknikutvecklingsprojekt och kontakt togs med RISE Acreo för detta.

Utvecklingsprojekt

IUC Västs produktionsanalytiker gjorde en analys av Hofpartners produktion och företaget är nu inne i genomförandefasen.

RISE Acreo har, inom ramen för ett FoU-kort Bas, undersökt lämplig teknik för att kontrollera att erforderligt pneumatiskt tryck finns i företagets expanderande rullaxlar vid drift. Detta för att förhindra oväntade stopp hos kunderna vid användning av dessa. Acreo har också givit förslag på lämplig teknik att överföra informationen till kontrollsystem. 

Hofpartner 2.0

Hofpartner har varit med på flertalet aktiviteter genom IUC Väst. Mest intressant har varit medverkan i Produktionsanalysprojektet, som genomförs just nu, och kursen Lean Intro som man är mycket nöjd med. Arbetet med produktionsanalysen har lett till att företaget nu gått in i det man själva kallar Hofpartner 2.0.

RISE Acreos projekt har resulterat i förslag på komponenter för både tryckmätning och trådlös kommunikation, liksom på kunskap som Hofpartner behöver tillägna sig för att kunna implementera detta i sina produkter.

Fortsätt ert goda arbete!

Richard Holmström, VD Hofpartner AB om Produktionsanalysprojektet och Lean:
”Vi är jättenöjda med kursen Lean Intro och det stöd som PA-projektet ger, de höjer hastigheten. Genomlysningen är viktig, vi ser att vi har en stor förbättringspotential och har fått en helt ny syn på vår verksamhet. Allihop har tagit till sig och ser fördelar och vill framåt. Fortsätt ert goda arbete!”

Information

Mer information om våra produktionsanalyser kan du få av någon av oss - kontaktuppgifter finns här bredvid.

Vill du veta mer om Hofpartner AB kommer du till hemsidan på denna länk!

Foto: Mattias Holter