Produktionsanalys

Vill ni få ut mer av er produktionskapacitet? Vill ni bli av med slöserier? Hur ser flödeseffektiviteten ut i er produktion? Behöver ni stöd i ert 5S-arbete? Arbetar ni i en Lean-kultur?

Effektivare produktion

IUC Väst utför produktionsanalys på hela eller utvalda delar av företagens produktion.

Effektiv produktion innebär att utföra värdeskapande arbete, ​med bra flöde och minimala förluster och slöseri.​

Grunden till ett lyckat förbättringsarbete är medarbetarnas engagemang och utveckling.

Utomstående part

Efterfrågan av förändring är en grundläggande byggsten till ett förändrat beteende och resultat.

Företaget får en utomstående part som kartlägger var områden med störst utvecklingsbehov finns samt kommer med förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att produktionen ska bli mer effektiv.

IUC Väst finns med och coachar företaget att komma igång eller fortsätta med sitt förbättringsarbete.

Hjälp på vägen

Vi på IUC Väst vet att ni på företaget kan er verksamhet och sitter på många bra idéer. Vi kan hjälpa er att plocka fram dem och nå resultat genom vårt coachande.

Vi kan också hjälpa er att kartlägga slöserier samt se vägen framåt till ökad effektivitet.

Produktionsanalysen är en del av vårt medlemserbjudande.

För mer info kontakta

Daniel Walter

Daniel Walter

Industriutvecklare