Produktionslyftet

Höjd produktivitet, ökad konkurrenskraft och större utvecklingsförmåga i svensk industri med Produktionslyftet.

Produktionslyftet

Lönsam produktion i Sverige

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Svensk industri har många styrkefaktorer men också en stor potential att bli bättre och effektivare. Hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa kan nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade produktionssystem. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.

Produktionslyftet

Upplägget är baserat på Lean

Inom Produktionslyftet samverkar vi i hela landet med att stärka Sveriges tillverkande företag. IUC Väst är sedan 2023 samarbetspartner med Produktionslyftet och verkar som coacher. Upplägget baserar vi på Lean, som för Produktionslyftet handlar om uthållig utveckling och ett konsekvent beteende som i sin tur ger resultat. 

Produktionslyftet tillämpar en väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och som ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.

Erbjudanden inom Produktionslyftet

Produktionslyftet erbjuder företag Utvecklings- och Fortsättningsprogram för att stärka organisationens egen förmåga och vilja till förnyelse och förbättring. Möjlighet till utbildning inom Lean produktion och förändringsledning finns också.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Kristina eller Peter om du vill veta mer!

Kristina Nyström

Kristina Nyström

Industriutvecklare

Peter Bratt

Peter Bratt

Industriutvecklare