Vi är en del av något mycket större

Företagens behov är våra utmaningar och med samarbetspartners kommer vi långt!

Några av våra samarbetspartners

IUC Väst är en del av IUC Sverige, ett nationellt nätverk av regionala industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk med örat mot marken. 

Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med oss och andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och de idéer som finns i samhället.  

Fyrbodals kommunalförbunds 14 kommuner samarbetar för att driva utveckling, utbyta erfarenheter och skapa tyngd i påverkansarbetet för Fyrbodals bästa. 

Almi Västs verksamhet ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. 

Manufacturing Guide är en kunskapsdatabas inom produktionsteknik med syfte att hjälpa användare upptäcka, lära sig om och välja passande tillverkningsmetoder, material och leverantörer.