Med fokus på behovet

Att se sin egen verksamhets utvecklingsmöjligheter och potential kan vara svårt.

Tillsammans arbetar vi för att utveckla ditt företag på lång sikt.

IUC Västs huvuduppgift är att få små och medelstora företag i Fyrbodal att utvecklas. Våra medarbetare har många års erfarenhet från tillverkningsindustrin och från att se möjligheter och behov för varje företags unika verksamhet. Och det är just där som vi vill hjälpa er.

Genom att analysera verksamheten föreslår vi åtgärder inom bland annat följande områden:

 •          Produktutveckling
 •          Produktion
 •          Sälj & Marknad
 •          Kompetensförsörjning 
 •          Affärsutveckling
 •          Hållbarhet
 •          Digitalisering

Som företag bestämmer ni sedan själva hur ni vill gå vidare.

 

Exempel på aktiviteter

Tar ca 2 timmar och ger en överskådlig bild av företaget och dess strategier och mål.

Med syfte att skapa en effektivare produktion, kartläggs företagets förutsättningar för att hitta områden med störst utvecklingsbehov.

En rapport, som är direkt applicerbar med konkreta förslag på åtgärder, presenteras för företaget. Rapporten används också för att följa upp genomförandet och vara ett stöd för företaget under den fortsatta utvecklingsresan.

Genom att gå igenom företagets affärsmodell, kan man enkelt se hur det fungerar och hur pengarna tjänas.

I vårt nätverk har vi unik kompetens kring industriellt företagande i Västra Götaland. Utifrån ditt företags specifika behov har vi möjlighet att handplocka rådgivare, som i sin tur har tillgång till hela nätverkets samlade erfarenheter och expertkunskaper. Allt för att ge ditt företag de bästa förutsättningarna för att ta nästa steg i utvecklingen.

 1. Behovsanalys

  Vi kommer till dig för att göra en grundläggande behovsanalys

 2. Sammanställning

  Vi sammanställer vad vi kommit fram till 

 3. Förslag

  Vi föreslår ett antal åtgärder att gå vidare med

 4. Genomförande

  Vi stöttar under arbetets gång

 5. Uppföljning

  Vi har en kontinuerlig kontakt