Utveckla ditt bolag.

Nätverk för underhållschefer

Träffa underhållschefer från andra företag för att tillsammans dela erfarenheter, dilemman och möjligheter i den egna verksamheten.

Vi startar upp ett Underhållschefsnätverk!

Genom att delta i våra slutna nätverksträffar får du kontinuerligt träffa andra underhållschefer. Tillsammans delar ni erfarenheter, dilemman och möjligheter i den egna verksamheten.

Nätverket ger plats åt fördjupade samtal om utmaningar rörande bl.a. ledarskapsfrågor, underhållsstrategi och operativ verksamhetsutveckling. Naturligtvis säkerställer vi att inga konkurrensförhållanden uppstår i grupperna.

Behovet styr och deltagarna bestämmer träffarnas innehåll. Den första träffen kommer gemensamt fram till förhållningssätt, förväntningar, önskemål och intressanta ämnen.

Nätverksträffarna äger rum fyra gånger per år ute på företagen för rundvandring följt av erfarenhetsutbyte och frågeställningar. Vi avslutar varje träff med att utse ett värdföretag och fokusområde för nästa tillfälle.

Frågor?

Kontakta Peter eller Daniel - se deras kontaktuppgifter nedan.

Peter Bratt

Peter Bratt

Industriutvecklare

Daniel Walter

Daniel Walter

Industriutvecklare

Är du intresserad av att delta?

För att du ska få ut det du önskar av deltagandet behöver du ha en ledande roll inom underhåll på ditt företag.  

Kostnad

För att finansiera nätverket kommer vi ta ut en årskostnad på 6.000 kr. 

Underhållschefsnätverk