En aktiv styrelse hjälper oss att hitta rätt väg framåt

Vår styrelse

Vår styrelse består av representanter från våra medlemsföretag och finansiärer.

Ordförande
Lars Mogren, C.G. Karlssons Stenhuggeri AB

Vice ordförande
Mattias Hellner, Starke Arvid AB

Ledamöter
Anders Dahlgren, Formfräsning Ed AB
Sofia Hygrell, Nordholms Industriinstallationer AB
Rikard Doverhäll, RZ ABAK AB
Robert Forsström, Forsstroms High Frequency AB
Joakim Thorn, Nyli Metrology AB
Annika Andersson, Sven Johansson Bygg AB

Suppleanter
Anders Wikman, GKN Aerospace Sweden AB
Jimmie Cato, Sansera Sweden AB

Adjungerade
Andreas Albertsson, Västra Götalandsregionen
Anna Jonsson Sahlberg, Fyrbodals kommunalförbund
Mikael Ericsson, Högskolan Väst
Marcus Nordanstad, Connect Väst
Sofia Nordberg, Almi Väst

Valberedning
Gunilla Alsvik, Connect Väst
Tommy Christensen, Innovatum