En aktiv styrelse hjälper oss att hitta rätt väg framåt

Vår styrelse

Vår styrelse består av representanter från våra medlemsföretag och finansiärer.

Styrelsen 2023

Ordförande
Lars Mogren, C.G. Karlssons Stenhuggeri AB

Vice ordförande
Annika Andersson, Sven Johansson Bygg AB

Ledamöter
Anders Dahlgren, Formfräsning Ed AB
Sofia Hygrell, Nordholms Industriinstallationer AB
Rikard Doverhäll, RZ ABAK AB
Robert Forsström, Forsstroms High Frequency AB
Joakim Thorn, Nyli Metrology AB
Anna Wessman Karlsson
Anna Cato Moe, GTC Göteborg Tekniska College
Andreas Albertsson, Västra Götalandsregionen

Suppleanter
Jimmie Cato, Sansera Sweden AB

Adjungerade
Kristoffer Ljung, Fyrbodals kommunalförbund
Mikael Ericsson, Högskolan Väst
Marcus Nordanstad, Connect Väst
Sofia Norberg, Almi Väst

Valberedning
Tommy Christensen, Innovatum
Sofia Norberg, Almi Väst

Styrelsen 2023

Från vänster:

Lars Mogren, Andreas Albertsson, Anna Cato Moe, Robert Forsström, Annika Andersson, Anna Wessman Karlsson, Sofia Hygrell, Joakim Thorn, Sofia Norberg och Rikard Doverhäll.

Frånvarande:

Anders Dahlgren, Jimmie Cato, Kristoffer Ljung, Mikael Ericsson och Marcus Nordanstad