En aktiv styrelse hjälper oss att hitta rätt väg framåt

Vår styrelse

Vår styrelse består av representanter från våra medlemsföretag och finansiärer.

Styrelsen 2024

Ordförande
Lars Mogren, C.G. Karlssons Stenhuggeri AB

Vice ordförande
Annika Andersson, Sven Johansson Bygg AB

Ledamöter
Anders Dahlgren, Formfräsning Ed AB
Cecilia Hellner, Nolato Cerbo AB
Rikard Doverhäll, RZ ABAK AB
Robert Forsström, Forsstroms High Frequency AB
Joakim Thorn, Nyli Metrology AB
Anna Wessman Karlsson, 
Anna Cato Moe, GTC Göteborg Tekniska College
Andreas Albertsson, Västra Götalandsregionen

Suppleanter
Jimmie Cato, Sansera Sweden AB

Adjungerade
Kristoffer Ljung, Fyrbodals kommunalförbund
Mikael Ericsson, Högskolan Väst
Marcus Nordanstad, Connect Väst
Sofia Norberg, Almi Väst

Valberedning
Tommy Christensen, Innovatum
Sofia Norberg, Almi Väst

Styrelsen 2024
Styrelsen 2024

Från vänster

Mikael Ericsson (Högskolan Väst), Robert Forsström (Forsstroms HF AB), Lars Mogren (C.G. Karlssons Stenhuggeri AB), Sofia Norberg (Almi Väst), Rikard Doverhäll (RZ ABAK AB), Annika Andersson (Sven Johansson Bygg AB), Andreas Albertsson (Västra Götalandsregionen), Anna Wessman Karlsson (Vänersborgs Svets & Mekaniska AB) Joakim Thorn (Nyli Metrology AB) och Anders Dahlgren (Formfräsning Ed AB)

Frånvarande

Anna Cato Moe (NOVO Energy AB), Cecilia Hellner (Nolato Cerbo AB och Jimmie Cato (Sansera Sweden AB)