Dela erfarenheter och lär av varandra.

Nätverk

Att lära av varandra är ett av de mest spännande – och mest kostnadseffektiva – sätten att utvecklas. På IUC Väst jobbar vi därför aktivt med erfarenhetsutbyte.

Populära nätverk  

Genom att delta i våra slutna nätverksträffar får du kontinuerligt träffa deltagare från andra medlemsföretag. Tillsammans delar ni erfarenheter, dilemman och möjligheter i den dagliga verksamheten.

Nätverket ger plats åt fördjupade samtal om utmaningar rörande bl.a. ledarskapsfrågor, strategi och operativ verksamhetsutveckling. Naturligtvis säkerställer vi att inga konkurrensförhållanden uppstår i gruppen.

Nätverk för ekonomer

Träffa deltagare från andra medlemsföretag för att tillsammans dela erfarenheter och möjligheter i företagets ekonomiska verksamhet.

Nätverk för underhållschefer

Träffa underhållschefer från andra företag för att tillsammans dela erfarenheter, dilemman och möjligheter i den egna verksamheten.

Nätverk för produktionschefer

Nätverket ger plats åt fördjupade samtal om utmaningar rörande bl.a. ledarskapsfrågor, strategi och operativ verksamhetsutveckling.

Nätverk för lean-intresserade

Nätverket ger plats åt fördjupade samtal om utmaningar rörande bl.a. ledarskapsfrågor, strategi och operativ verksamhetsutveckling.

Nätverk för vd

Vi samarbetar med Almi som startar upp vd-grupper på vår och höst.

Mångfaldsnätverk

I nätverket för jämställdhet- och mångfaldsarbete gör vi det tillsammans!