När passion möter precision

Nordholms Industriinstallationer använder 3D-printing för att maximera sin framgång och skapa skräddarsydda lösningar som förbättrar produktionen.

Håkan Hellström, IUC Väst & Anders Hygrell, Nordholms
Håkan Hellström, IUC Väst & Anders Hygrell, Nordholms

Ett framstående verkstadsföretag med en stark vision

Nordholms i Henån, en framstående aktör inom verkstadsindustrin. Företaget är nischade mot svetsade industridetaljer och kompletta processmoduler. Genom årens lopp har de levererat ett stort antal kundanpassade moduler, rörinstallationer och sammanfogade rördetaljer till kunder inom läkemedels-, bioteknik-, livsmedels- och kärnkraftsindustrin och orderingången verkar inte sina.

Vi har haft förmånen att intervjua Anders Hygrell, på familjeföretaget Nordholms Industriinstallationer för att få en djupare förståelse av deras resa och de fördelar som tekniken har medfört. Under intervjun fick vi även möjligheten att få en visning av produktionen, där vi fick se 3D-printingstekniken i action och observera den imponerande precisionen och effektiviteten i deras arbetsprocesser.

Maximerar potentialen med 3D-printing för framgångsrik tillverkning

Genom att implementera 3D-printing har Nordholms Industriinstallationer uppnått banbrytande framgång och stärkt sin konkurrenskraft. Med hjälp av 3D-printingstekniken kan företaget snabbt skapa prototyper och producera komplexa industridetaljer på ett betydligt mer effektivt sätt än tidigare.

Anders berättar om personalen på Nordholms, som engagerat sig i 3D-printing bidrar till ett tydligt kreativitetsflöde. Han uppmuntrar aktivt personalen att utforska och experimentera fritt, vilket ger dem möjlighet att utveckla nya idéer och presentera innovativa lösningar. Till och med efter stängningstid kan 3D-tillverkningen fortsätta, då kan sagolika figurer och andra små kreativa projekt ta form. Denna atmosfär av frihet och utforskande stimulerar inte bara personalen utan bidrar även till Nordholms framgång inom 3D-printing.

Skapar skräddarsydda lösningar som passar perfekt för specifika behov

En betydande del av Nordholms 3D-utskrifter består av produktstöd och hjälpmedel som underlättar tillverkningsprocessen. Genom att utnyttja 3D-printingstekniken på ett smart sätt kan de skapa skräddarsydda lösningar som perfekt passar deras specifika behov. Dessa produktstöd spelar en viktig roll för att optimera effektiviteten och kvaliteten i produktionen. Nordholms har utnyttjat potentialen hos 3D-printing för att tillverka smarta och innovativa hjälpmedel, vilket ger dem en konkurrensfördel i en snabbt föränderlig tillverkningsindustri.

Anders & Simon Hygrell

Gemensamt intresse för 3D-printing

Under vår rundvandring i produktionen möter vi Simon Hygrell, Anders son. Simon delar sin fars passion för 3D-printing och är oerhört entusiastisk över teknikens möjligheter. Han tycker det är både roligt och inspirerande att vara involverad i företagets framsteg inom detta område.

I själva verket har Simon just 3D-printat en modell som Anders tar med sig för vidare inspektion. Deras gemensamma intresse för 3D-printing är en källa till glädje och inspiration för både far och son.

3D-Actions syfte och mål

Genom sitt deltagande i projektet 3D-Action har Nordholms banat väg inom additiv tillverkning. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Målet är att öka kunskapen om hur additiv tillverkning kan vara ett kompletterande verktyg för produktutveckling och tillverkning samt för vilka kriterier som ska vara uppfyllda att kunna implementera additiv tillverkning i en organisation. Nordholms har aktivt deltagit och stärkt sin position samtidigt som de har revolutionerat sin verksamhet.

 

En djupare inblick 

Vi ställer några frågor till Anders för att få en djupare inblick i Nordholms framgångsresa inom 3D-printing.

Vilken effekt har projektet 3D-Action haft för Nordholms som företag?

Från idé till något att hålla i handen går snabbt. Vi kan nu snabbt skapa prototyper och producera komplexa industridetaljer på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare.

Hur har 3D-Action förändrat er förmåga att anpassa er till kundens behov och leverera skräddarsydda lösningar?

Det är fler och mer kreativa lösningar som blir enkla att pussla ihop. Vi kan skapa skräddarsydda produkter och anpassa oss snabbt efter kundens önskemål.

Vilka insikter har ni fått genom att använda 3D-printing?

Genom att bygga delar av en större sammansättning kan vi se och känna förändringarna på ett bättre sätt. Det hjälper oss att enklare identifiera och lösa eventuella problem och förbättra slutresultatet.

Hur har samarbetet med IUC Väst och RISE bidragit till er framgång inom 3D-Action?

Samarbetet med IUC Väst och RISE har varit ovärderligt för oss. Genom detta samarbete har vi fått en snabb inblick i olika tekniker, deras möjligheter och begränsningar. Vi har även haft möjligheten att testa olika material och filament, vilket har breddat vår kunskap och möjliggjort nya innovationer.

Vilka framtida planer har ni för att fortsätta inom additiv tillverkning?

Vi fortsätter att expandera vår kapacitet och har investerat i flera 3D-skrivare. Vi fortsätter också att utforska nya material och tekniker för att kunna erbjuda ännu mer diversifierade och skräddarsydda lösningar till våra kunder.

Vilka råd skulle du ge till andra små och medelstora företag som överväger att investera i 3D-printing?

Först och främst behöver man ett CAD-program och någon med idéer. Sedan bör man vara beredd på att det kan förekomma felaktigheter och mindre lyckade utskrifter, men det är bara att göra om. Genom att testa och lära sig av sina misstag kan man utvecklas och hitta de bästa lösningarna.

Hur har Nordholms konkreta samarbete med IUC Väst gynnat er utveckling inom 3D-Action och vilka erfarenheter kan ni dela med er av till andra företag som överväger att samarbeta med IUC Väst?

Jag måste erkänna att jag inte var så intresserad från början när jag först hörde talas om Projektet 3D-Action. Men tack vare entusiasmen och inspirationen från Håkan Hellström på IUC Västs blev jag övertygad om att det var värt att ge det en chans. Håkan delade med sig av sin kunskap och berättade om de potentiella fördelarna med 3D-printning för vår verksamhet

Under projektet planerades det för fem utbildningsdagar. Första träffen bestod av ett besök på RISE, där vi fick se potentialen med 3D-printning. Övertygad om att det var något vi behövde integrera i vår verksamhet, beställde jag vår första 3D-skrivare redan dagen efter besöket. Detta beslut visade sig vara en bra investering som har möjliggjort användningen för att skapa innovativa lösningar.

Finns det någon speciell episod i detta arbete under projektet som du vill dela med dig av?

Absolut! Vi hade en specifik episod där vi tillverkade provspjut i inconel-material. Vi 3D-printade en centrumbit för att hålla flänsen på plats. Men när vi skulle leverera produkterna upptäckte vi att det saknades kabelgummi ”glands”. De var tillfälligt slut hos leverantören, tack vare att vi hade tillgång till 3D-printern kunde vi lösa problemet genom att printa de saknade delarna. Det visade på den flexibilitet och anpassningsförmåga som 3D-printing möjliggör för oss. Det var en lärorik och spännande upplevelse som visade på de möjligheter vi har genom att använda denna teknik.

3D-skrivare
3D-skrivare

Genom att investera i 3D-printing har Nordholms ökat sin produktivitet och flexibilitet

Sammanfattningsvis är Nordholms imponerande framgång med 3D-Action projektet en inspirerande historia som visar på kraften i att omfamna innovativa tekniker inom tillverkningsindustrin. Genom att investera i 3D-printing har de ökat sin produktivitet och flexibilitet. 

 

Tiden är värdefull och snabbhet är avgörande

Anders som blivit en mästare inom 3D-printing, har tagit begreppet "good enough" till nya höjder och visat hur smart och effektivt det kan vara.

Tiden är värdefull och snabbhet är avgörande i dagens konkurrensutsatta affärsvärld. Genom att tillämpa "good enough" i 3D-printing kan man skapa prototyper och produkter som uppfyller de nödvändiga kraven på kvalitet och funktionalitet, utan att slösa tid och resurser på onödiga detaljer.

Genom att följa Anders exempel kan du också maximera din produktivitet och minska kostnaderna samtidigt som du levererar imponerande resultat till dina kunder. Ta steget in i framtidens tillverkningsvärld med hjälp av 3D-printing!

Nordholms logotype
Kontaktuppgifter Nordholms Industriinstallationer

Växel nummer: 0304-32750

Hemsida: www.nordholms.se

Besöksadress: Industrivägen 18, 473 31 Henån

Ökad kunskap

Tack vare stöttning från flera av Industriell Dynamiks expertorganisationer och den lokala noden IUC Väst, har Nordholms kunnat öka sin kunskap inom 3D-printning.

Målgrupp och samverkan

Målgrupp för projektet är små och medelstora tillverkande företag, projektet drivs i samverkan med RISE Research Institutes of Sweden AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborgs Tekniska College AB, IUC Sjuhärad AB och IUC Väst AB.

Projektstart: 2021-06-01

Varaktighet: Tom.2023-10-31

Kontakta oss!

Vi hoppas vi på en fortsättning av detta projekt och vill betona att vi är mer än villiga att fortsätta hjälpa företag även utanför projektets ramar.

Om du är intresserade av att veta mer, tveka inte att kontakta oss på IUC Väst.

 

29 Jun 2023 Goda exempel