Våra finansiärer

Vår verksamhet finansieras av företagens medlemsavgifter samt offentliga medel från olika finansiärer. Vårt utvecklingsarbete ger effekt på både företag och på regionen i stort.

Vissa av våra insatser och projekt omfattas av det som kallas ”Försumbart Stöd” eller ”de minimis-stöd”. Här kan du läsa mer!