Gott exempel - Nordholms Industri-installationer AB

Industriell Dynamik ger råd och stöd - organisationerna ser behov och samarbetar över gränserna.

Nordholms Industri-installationer är ett ägarlett företag med kontor och produktionslokaler i Henån på Orust. Företaget har lång erfarenhet som svetsande företag och den gemensamma nämnaren bland kunderna är de höga kvalitetskrav som ställs både på utförande och dokumentation, spårbarhet och identitet är A och O.

Sedan 2019 har Nordholms ett nytt segment in-house – nämligen el- och automation som gör att de kan ta ett helhetsansvar för de processenheter som tillverkas, framförallt till läkemedelsindustrin.

Ökad kunskap

Tack vare stöttning från flera av Industriell Dynamiks expertorganisationer och den lokala noden IUC Väst, har företaget kunnat öka sin kunskap inom flera områden.

Som nod i Fyrbodal har IUC Väst bland annat stöttat i frågor som ökad lojalitet hos anställda, digitalisering och produktionseffektivisering. Nedan några exempel där Industriell Dynamik (ID) kunnat stötta företaget i deras utmaningar under årens lopp.

RISE analyserade

Nordholms arbetar aktivt med sin arbetsmiljö och när man skulle mäta hur mycket sex-värdigt krom som bildades i samband med svetsning visste man inte vem som kunde utföra analys av filtren. Det var då naturligt att vända sig till ID-kontaktpersonen, frågan skickades vidare i nätverket där RISE (dåvarande SP) tog bollen och analyserade filtren. Det visade sig att inga farliga ämnen uppstod i svetsprocessen.

Finansieringsstöd från västra Götalandsregionen

Under den första behovsanalysen 2011 uppkom önskemål om att införa ISO 9001 resp. ISO 14000 och företaget fick en konsultcheck från Västra Götalandsregionen* för att realisera detta.

Nordholms bestämde sig tidigt för att arbeta mot en mer digitaliserad verksamhet och erhöll en Konsultcheck för framtagande av en ny hemsida. Med en medarbetarinloggning kan de anställda som jobbar ute på fältet nås och på så sätt skapas mer sammanhållning och vi-känsla.

Nordholms har också sökt och fått stöd med hjälp av en Digitaliseringscheck för att öka digitaliseringen av verksamheten. Detta har resulterat i att företaget idag gör inköp via behovsanalys i Monitor. Nästa steg är installation av en lagerhiss där även certifikatshanteringen kommer att digitaliseras. Företaget är också på en helt annan nivå gällande hur beredningar skapas i affärssystemet och det i sin tur generar uppgifter till produktionsplaneringen.

* så här arbetar Västra Götalandsregionen med företagsfinansiering

Produktionseffektivisering

Företaget har gjort en produktionsanalys i samarbete med IUC Väst. Dessutom har flera medarbetare gått eller ska gå den grundläggande lean-utbildning som IUC Väst erbjuder i samverkan med Högskolan Väst.