Personuppgifter

EU:s GDPR-förordning innebär ett ökat skydd för dig som användare.

Nyhetsbrev och övriga utskick

I vårt utskickssystem sparar vi din e-postadress samt vilka utskick du vill ha från oss. Detta kan t.ex. vara vårt nyhetsbrev som skickas ut 1 gång/månad eller inbjudningar till våra fokusgrupper.

Du kan enkelt avanmäla dig genom att klicka på länken längst ner i utskicket.

Kursdeltagande

Vi använder DinKurs.se för anmälningar till våra utbildningar och fokusgrupper. När du anmäler dig får du samtidigt ge ditt godkännande att dina uppgifter sparas enligt GDPR. Tidigare godkände du enligt PUL. 

Integritetspolicy för IUC Väst

IUC Väst är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen GDPR.

IUC Väst kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare eller lämna ut dessa till obehörig tredje part. Du kan när som helst avanmäla dig att få information om IUC Väst genom att kontakta info@vast.se eller klicka på länken längst ner i utskicket.

Dina rättigheter

Rätt till information – Du kan få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

Rätt till att bli glömd – Du kan begära att vi ska radera din information. Vi får inte radera information som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.

Rätt till att göra invändningar – Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sånt fall info@iucvast.se

Rätt till klagomål – Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Datainspektionen*.

Rätt till att dra tillbaka ett samtycke.

Rätt till att göra en anmälan till Datainspektionen*.

Mer information

Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om lagen.

 

*Datainspektionen kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

Se mer information på sidan www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/datainspektionen-blir-integritetsskyddsmyndigheten.