VSMV förenklar och förbättrar

Användarvänligt är det viktigaste.

Satsar framåt

Vi hälsade på Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson, ägare/vd respektive kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. Anledningen var att de sedan i höstas arbetat med olika digitaliseringslösningar för att effektivisera verksamheten och i förlängningen bli mer konkurrenskraftiga.

I dagsläget har företaget 36 anställda samt åtta inhyrda medarbetare. VSMV har mycket att göra men ser ett behov av att satsa tid för att satsa framåt.

Medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

En kanal in

Ni har ju varit medlemmar i IUC Väst ganska många år. Hur har ni sett att IUC har kunnat hjälpa er?

Vi hör ofta av oss med olika frågor, säger Anna. Det kan vara kostnadsställen, det kan vara digitaliseringsfrågor, det kan vara produktionstekniska frågor. Ja, där man känner att man behöver någon typ av stöttning. Det är skönt att ha en kanal in - jag brukar prata med Olle och sen delar han ut det vidare och det har funkat jättebra. 

Det var så VSMV tog chansen att jobba extra med just digitalisering, ett av IUC Västs fokusområden.

Anna Wessman Karlsson, kvalitetsansvarig, och Peter Andreasson, vd
Anna Wessman Karlsson, kvalitetsansvarig, och Peter Andreasson, vd

Digitala ledningssystem – som en vägbeskrivning

I det digitaliseringspaket som VSMV jobbar med just nu ingår ett digitalt ledningssystem: Man har förutom stöttning från IUC Väst, genom Industriell Dynamik och Industry In West, kunnat få finansieringsstöd från Västra Götalandsregionen med en digitaliseringscheck. Kan du berätta mer Anna?

Det började med att jag blev anställd som kvalitetsansvarig och fick läsa in mig på hela systemet, berättar Anna, det blev väldigt mycket städa och strukturera. När vi hade gjort det sa vi att måste kunna beskriva ledningssystemet som en vägbeskrivning. Var du än står ska du kunna beskriva var någonstans du ska hitta det du söker.

Det är för att minska letandetiden och naturligtvis göra det visuellt lätt att hitta som vi gör det här arbetet, fortsätter AnnaVi jobbar med att tagga dokumenten och slutresultatet tänker vi oss som en hemsida så att man kan hitta dem var man än står.

Bra kommunikationsvägar

Idag saknar VSMV bra kommunikationsvägar både internt och externt. Med detta nya intranät med koppling till SharePoint får företaget ett bättre sätt att dela information internt.

Vi kommer ha tv-skärmar ute i verksamheten och på kontoren våra dataskärmar. Som startsida ska vi ha vårt intranät och både tids- och arbetsrapportering ska finns på samma ställe så att det ska vara lätt att hitta, berättar Anna. Vi ska dessutom ha våra arbetsinstruktioner lättåtkomliga. Säg till exempel att du saknar information om hur det här ska tillverkas eller hur den här rutinen ska ske där jag är just nu – då kan du bara gå in på det aktuella arbetet och hitta rutinen.

VSMV har en hel del videofilmer som beskriver arbetet istället för en lång text. Vi tycker att videofilmer ofta underlättar, man kan titta, pausa, titta, pausa. Tanken är också att personalen ska kunna nå filmen från sin egen mobil.

Det ska vara väldigt enkelt att hitta och lätt att nå, avslutar Anna.

Anna Wessman Karlsson, kvalitetsansvarig
Var du än står ska du kunna beskriva var någonstans du ska hitta det du söker.

- Anna Wessman Karlsson, kvalitetsansvarig

Förenkla och förbättra

I vårt fall pratar vi inte automation som en digitalisering. Vi pratar om hur vi kan få ut kommunikationen snabbare och rakare och ta bort en massa onödiga manuella arbetsuppgifter på kontorsnivå, säger Peter. Vi måste förenkla och förbättra – var kan vi bli duktigare?

Han fortsätter: Vi kommer få en bra kommunikation och tydlighet i allt, digitaliseringen är väldigt intressant för oss för att förenkla allt inom alla områden för att få ner våra kostnader. I första hand våra overhead-kostnader som blir otroligt viktigt för vår del. Just den typ av produktion vi har just nu är så manuell och manuell produktion kräver otroligt mycket kommunikation. Att svetsa manuellt tar sin tid, det spelar ingen roll vem som gör det, och då är det viktigt med rätt instruktioner.

Digitalt ledningssystem

I det digitala ledningssystemet har vi också pratat om hur kan vi delegera ansvaret och all den kunskap som finns i företaget, berättar Anna. Vi delar upp i befattningar - det här är min befattning och jag ska kunna göra det här och det här. Och i befattningen finns det beskrivning av de rutiner som man får hjälp av – man behöver inte fråga så mycket.

Det finns så mycket kunskap hos den äldre generationen - hos alla medarbetare som varit med oss ett tag. Den kunskapen är viktig att tanka av i bland annat filmer.

Vi vill gå från att uppfinna hjulet gång på gång till att istället skapa rutiner för sådant som vi gör ofta och återkommande.

Operatör bockar plåt
Peter Andreasson, vd Vänersborgs Svets & Mekaniska AB
Vi vill gå från att uppfinna hjulet gång på gång till att istället skapa rutiner för sådant som vi gör ofta och återkommande.

- Peter Andreasson, vd Vänersborgs Svets & Mekaniska AB

MPS-system fanns sedan innan

VSMV har haft ett MPS-system i många år men har egentligen använt det som ett vanligt orderhanteringssystem, inte till allt det som det går att använda till. Mycket för att man upplevt sig sakna både tid och kunskap.

Med dagens satsning tänker man råda bot på detta genom att bättre knyta ihop de olika systemen för att kunna utnyttja dem så bra som möjligt.

Leverantör

VSMV har pratat med ett par olika leverantörer och båda har visat bra system. Till sist valdes den IT-leverantör man hade sedan innan, mycket på grund av att de finns i närheten och att de kan företagets system sen tidigare. 

Det Vänersborgs Svets & Mekaniska vill ha är enkelhet - anpassat efter deras verksamhet och inte något komplext. Användarvänligt är det viktigaste!

Anna Wessman Karlsson, kvalitetsansvarig
Användarvänligt är det viktigaste! Var du än står ska du kunna beskriva.

- Anna Wessman Karlsson, kvalitetsansvarig

IUC Västs roll

Hur ser ni på IUC Västs roll i det här arbetet?

Ni är jätteviktiga, säger Peter, det finns nån att vända sig till - nån som kan stötta, ta fram information och att ni har en massa utbildningar som vi ska bli bättre på att utnyttja. och Olle hjälpte oss mycket när vi ville söka checken

Anna flikar in: Sen har ni jättebra fokusgrupper och det här företagsnätverket man blir en del av. Många kan också känna sig lite ensam i sin roll på jobbet och då kan IUC vara en viktig del för att skapa ett nätverk. Det blir en inspiration och nya tankar varje gång man är med.

Vi kan heller inte hitta alla omvärldsfaktorer och nya möjligheter själva, där har ni en otroligt stor och samlad kompetens av att möta många företag. Och vi tror att vi kan ge tillbaka lite grann också genom att samarbeta mer med IUC, avslutar Anna.

Som en kompetenshöjande aktivitet var tidigare i år ett par anställda med på en svetsrobot-workshop som Håkan Hellström höll i. Allt som ett led i att få igång deras egen befintliga robot mera. Man funderar på att skaffa ännu en, liknande den kollaborativa robot som demonstrerades på workshoppen, för att komma längre.   

Legotillverkning

Tack!

Stort tack Anna och Peter för att ni tog er tid att berätta vad ni arbetar med och också för att ni så generöst delar med er av era tankar!

Vill du också få stöttning på din digitaliseringsresa?

Hör av dig till Olle eller Håkan som gärna kommer till dig för att få veta mer om just din verksamhet. 

Vi vill att ditt företag blir mer konkurrenskraftigt.

Olle Söderqvist

Olle Söderqvist

Industriutvecklare

Håkan Hellström

Håkan Hellström

Industriutvecklare