Kalender

Produktionsplanering i Monitor

Fokusgrupp - Välkommen på nästa träff för användare av systemet Monitor. Efter att ha titta närmare på beredning senaste träffen har det nu blivit dags att ta tag i produktions-planeringen.

Nätverkslunch

Kom och ät, nätverka och prata hållbarhetskommunikation med oss!

Grunderna i Affärsekonomi för ”icke-ekonomer”

Affärsekonomi är enkelt, kul och användbart när vi kan sätta den i ett sammanhang vi känner igen oss i.

Alkohol, droger och andra missbruk, misskötsamhet eller sjukdom?

Fokusgrupp - Vad har du som arbetsgivare för ansvar att hantera alkohol och droger?

Teknikworkshop - AI-baserad bildanalys vid kvalitetskontroll

Hur kan AI hjälpa till att automatiskt upptäcka kvalitetsbrister i produktionen?

Teknikworkshop - 3D-printing för nästa generations produkter och produktionslösningar

Vill du lära dig mer om additiv tillverkning och vilka möjligheter som finns?

Grundläggande chefsutbildning

Med vår grundläggande chefsutbildning får du den kompetens du behöver för att få en bra start i din nya roll som ledare.

Var börjar man med energiarbetet?

Energieffektivisering - Välkommen på Fokusgrupp för att höja företagets energibesparing. Denna Fokusgrupp har vi valt att lägga i Dalsland.

LinkedIn-marknadsföring som ger resultat - Ta ditt företag till nästa nivå!

IUC Väst i samarbete med IUC Sjuhärad erbjuder en heldags online-utbildning som leds av Linda Björck. Linda är en av Sveriges främsta LinkedIn-experter och hon ingår i en expertgrupp utvald av LinkedIn Norden.

Var börjar man med energiarbetet?

Energieffektivisering – Välkommen på en Fokusgrupp för att höja företagets energibesparing. Samma upplägg som den 10 november.

Produktionsplanering – Det börjar i värdeflödet

Fokusgrupp, en väl fungerande produktionsplanering är A och O när ett företag ser över sin effektivitet i produktionen.

Teamledarutbildning

Vår teamledarutbildning stärker dig i din roll som teamledare och ger dig rätt verktyg för att utveckla ditt team på bästa sätt.