Gott exempel - Nordic Leather AB

"Sakfrågor som till exempel inom automation är svåra att rymma i vår vanliga verksamhet. En kraft utifrån som IUC kan rusta bolaget med det som vi själva inte har råd eller möjlighet att rusta."

När vi pratar med Nordic Leathers vd för en kort intervju om företaget, är det en sprudlande glad Per Friberg som berättar allt vi vill veta utan att vi hinner ställa några frågor. Han sitter i bilen på väg till Uddevalla där företaget nuförtiden huserar i gamla Volvo-lokaler.

Nordic Leather grundades i den lilla orten Hedekas på 1980-talet, och flyttade sedan till Lysekil under namnet RGB. På den tiden var det trendigt med skinnslipsar vilket gav företaget en bra skjuts.

Efter ägarbyte 2011 ändrades strategi, företaget bytte namn till Nordic Leather Group och man satsade på en hög hållbarhetsprofil. Man vill vara unika inom modeindustrin och behålla produktionen i Sverige och jobba med hållbarhet.

2015 flyttades företaget till Uddevalla där 70 medarbetare från Samhall samt åtta anställda, varje år tillverkar cirka en miljon skärp, bälten och en mängd andra accessoarer i läder.

Per Friberg, vd på Nordic Leather

Den rätta riktningen

Per tycker det är viktigt att jobba med partners som IUC Väst och RISE för att få en riktning i vardagen. Rekommendationer om hur vi ser framtiden ger en riktning att jobba efter. Den rätta riktningen är viktig, ett litet företag har varken råd eller tid att satsa fel.

IUC Väst spelar en stor roll i att boosta företaget – nyhetsbreven påvisar möjligheter, inspirerar och bjuder in till nätverk, säger Per.

Sakfrågor som till exempel inom automation är svåra att rymma i vår vanliga verksamhet. En kraft utifrån som IUC kan rusta bolaget med det som vi själva inte har råd eller möjlighet att rusta.

Som litet bolag kan man inte vara expert

Sedan den första kontakten med Industriell Dynamik och RISE för några år sedan, har Nordic Leather utökat sitt samarbete med både kunder och RISE. Det som började med projektet Cirkulär kunskapsöverföring har resulterat i flera småprojekt och dessa har fått bolaget att hålla sig ajour på ett helt nytt sätt.

Något Per framhåller är vikten av de kontakter som de fått under tiden, det är personer som Per fortfarande använder för att bolla idéer och tankar med.

Per ställde en fråga till nätverket om det fanns någon att prata med angående djurhållning och slakt. Han fick kontakt med en professor som har hjälpt dem att bena i frågan för att få en förståelse för hela processen. Han har nu fått nån att samtala med och ingångar för att få svar på frågor som ”Räcker svensk lagstiftning i EU?" och "Vilken process är den bästa ur stressynpunkt för djuren?".

Detta är viktiga frågor för att kunna ha kontroll på hela kedjan. Och omöjligt att anställa en person med det kunnandet för ett litet företag.

Det är lätt att hamna i samma gamla hjulspår men genom vårt deltagande i Cirkulär kunskapsöverföring har vi hittat andra användningsområden som vi annars hade haft svårt att komma på, säger Per.

Introduktionen till RISE har fört med sig väldigt stora fördelar och skapat spetskunskaper inom bland annat hållbarhet. Per med kollegor har fått kunskap och hamnat i ett sammanhang som de inte själva har storlek att vara i eller attrahera. Något Per är väldigt tacksam för.

Som litet bolag kan man inte vara expert. Vi tävlar med andra, stora bolag som har allt in-house – ett sätt vi kan hantera detta är att anställa smarta personer.

Kompetenshöjande aktiviteter

Varje dag tar vi små beslut som håller bolaget och individerna på ett högre marknadsvärde än de borde kunna.

Alla individer på ett litet bolag har ett marknadsvärde – det är så viktigt att öka värdet och hålla kunskaperna fräscha. Som ett exempel är vår produktionschef Christoffer med i nätverket Flexibel automation som Innovatum håller i. Han håller sig ajour med ämnet, kan se vad som skulle passa hos oss samt skapar ett ovärderligt nätverk, berättar Per.

Optimering

Tillsammans med våra leverantörer och kunder arbetar vi konkret och aktivt för att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Per. 

Eftersom upp till 70% av vår produktkostnad är materialet så pågår mycket av optimeringsarbetet redan i dialog med leverantörerna över hur vi på bästa sätt ska minimera spillet från produktionen.

På plats i Uddevalla skannas allt material och detta ligger sedan till grund för att optimera lägg-bilden i skärmaskinen. Minimalt med material kasseras genom att olika defekter på materialet märks i olika kategorier vilka går att använda på olika sätt.

Till exempel går ett material med en reva att använda som en baksida och behöver därmed inte kasseras. Genom arbetet, som letts av Christoffer Jaarma hos oss, sparar vi åtskilliga ton varje år i läderspill, avslutar Per.

Tillskärning av läderbälten

Spill

I ett par lyckade projekt med RISE, bland annat Cirkulär kunskapsöverföring, har man jobbat fram hur det är möjligt att jobba med rester av materialet, så kallat spill.

Nu är spill på spillet nästa puck och då är det intressant att se vilka egenskaper materialet har som skulle passa att använda på andra ställen. Här är egenskaper oavsett användningsområde det man ser på. Ett exempel är packningar i läder som används i vattenverk.

Det finns ett nollspills-mål från stora kunder för hur länge företaget får producera spill vilket ska vara uppfyllt innan år 2030. De får använda alla steg men inte förbränning.

EU:s Avfallsdirektiv ligger som grund.

Avfallstrappan, bild från Naturskyddsföreningen

Tack Per!

För att du tog dig tid att prata med oss och så gärna delar med dig av dina erfarenheter. Vi hoppas få följa er på resan under lång tid framöver.

Tack också för bilderna!

Inspirerad?

Hör av dig till någon av oss om du har blivit inspirerad och vill ta nästa steg för ditt företag.

Nordic Leather har genom kontakt med Industriell Dynamik fått tillgång till det stora nätverk där bl.a. RISE och IUC Väst ingår. 

IUC Väst samarbetar med Innovatum Science Park som driver nätverket Flexibel automation.

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20