Högre effektivitet i produktionen

El-Supply har i ett framgångsrikt samarbete med Högskolan Väst och IUC Väst ökat sin effektivitet i produktionen. Det började med en produktionsanalys.

El-Supply Innovation Included

Från köp- och säljföretag till producerande företag

När vi träffar Robert van Brakel, som är vd på företaget för den här intervjun, är det bråda dagar. Det är full fart i fabriken och utbyggnaden av den av nya produktions- och lagerdelen på 500m² är snart inflyttningsklar.

El-Supply utvecklar, tillverkar och säljer el-komponenter till den tillverkande industrin och produkterna kan man bland annat hitta i kranar, tåg, vindkraftverk, elverk. Företaget ligger i Ed i vackra Dalsland.

Tidigare var vi ett köp- och säljföretag. När vi köpte upp ett företag i Nybro 2016 blev vi ett producerande företag. Vi har utvecklat den producerande delen och numera har vi 70% egen tillverkning. Vårt mål är att expandera, säger Robert, och öka omsättningen med minst 40 miljoner från dagens 67 miljoner.

2021 tog vi hem produktionen från Nybro till Ed, i och med det byggde vi en ny fabrik och flyttade utrustningen från Nybro. De var här från Nybro och lärde oss, och vi var där och lärde oss hur man gör.

Robert van Brakel, vd El-Supply AB
Robert van Brakel, vd El-Supply AB

Produktionsanalys gav ett vidare samarbete med Högskolan Väst

Vi såg efter starten av anläggningen i Ed behov av att göra en genomgång av vår produktion och kontaktade IUC Väst för att genomföra en produktionsanalys. Jennie Myrén och Thomas Sätmark från IUC genomförde en sådan i januari 2022.

De tittade på våra flaskhalsar, problem och möjligheter vilket gav oss värdefull input i form av extern erfarenhet som analyserade produktionen. Produktionsanalysen identifierade möjligheter till ökad flödeseffektivitet och störningsfri produktion. De tog fram många punkter för oss att fortsätta jobba med.

Under produktionsanalysen uppmärksammades att det i samband med svetsning fanns problem med slitage av elektroder. Vi hade ett högt och oregelbundet elektrodslitage där det var oförutsägbart hur ofta och länge maskinen var nere. Via IUC Väst fick vi kontakt med Peigang Li som är forskare inom produktionsteknik på Högskolan Väst.

Förbättrad styrning 

Vi har haft avstämningar med Peigang och tagit del av hans rapport som beskriver problem, möjliga grundorsaker och lösningar som vi testat. Bland annat har vi besökt Peigang på Produktionstekniskt centrum i Trollhättan. På PTC gjorde vi ett hårdhetstest vilket resulterade i en förbättrad styrning av svetsprocessen. Det har varit ett värdefullt samarbete för oss, Peigang är väldigt engagerad.

Samverkan med Högskolan Väst har lett till att vi testat och kommit fram till en lösning på problemet med störningar i produktionen som skapat av oförutsägbart elektrodslitage.

Vi har sparat mycket tid på att vi fick idéer och tankar av någon som har svetskunskap. Det gjorde att vi snabbare byggde erfarenhet och hittade en lösning på problemet.

Genom att ta del av högskolans kompetens fick vi värdefull input att utveckla styrningen av vår svetsprocess. Vi konstaterar ett stort värde i att IUC tog hit rätt person som tillfört värde och medfört att vi snabbt byggt egen erfarenhet i ett tidigt skede.

Efter att Högskolan Väst kopplats in så besökte Peigang och Thomas oss här på företaget. Det var ett givande möte där vi pratade och diskuterade, utbytte tankar och idéer som vi tagit till oss och provat.

Peigang visar hur man gör ett hårdhetstest
Peigang visar hur man gör ett hårdhetstest
Thomas Sätmark, vd IUC Väst AB
Det känns väldigt motiverande att vara en möjliggörare, där vi belyser problemet och genom vårt nätverk bidrar till ett effektivare produktionsflöde hos företaget.

- Thomas Sätmark, vd IUC Väst AB

Steg mot störningsfri produktion

Produktionsanalysen identifierade ett antal områden som vi arbetat vidare med och som ett resultat har vi nu hittat ett nytt system i hur vi hanterar våra elektroder, berättar Robert.

 • Samarbeten
  När det gäller slitaget av elektroder såg vi att det här kan vi åtgärda med hjälp av både externt samarbete och internt med våra egna svetsspecialister.
 • Vi har höjt nivån av effektivitet
  Vi sparar pengar på mindre slitage av elektroder och det blir bättre flyt i produktionen med kortare och mer planerade elektrodbyten.
 • Inget problem längre
  Vår måttstock på att det blivit bättre att ingen längre pratar om detta som ett problem.
 • Färre störningar
  När vi gör rätt blir det färre störningar, vi kan producera mer och ta steg mot en störningsfri produktion.

Och det är väl det som vi hittat nu, ett bra sätt - en kombination av Peigangs kompetens och att vi själva har lärt oss maskinerna och fått mer erfarenhet.

Samarbete med Högskolan Väst

Peigang berättar hur han ser på samarbetet med El-Supply och andra tillverkande företag. Högskolan Väst och jag är mycket positiv till samarbetet med El-Supply och IUC Väst. Vi gav en snabb återkoppling på El-Supplys förfrågan som kom via IUC Väst och Thomas.

Personligen har jag verkligen uppskattat samarbetet och jag är väldigt glad att se att vi tillsammans med IUC Väst har hjälpt El-Supply att med framgång lösa sitt tekniska problem.

För oss är detta ett bra sätt att jobba på. Jag och Thomas åkte till El-Supply i Ed där vi mötte Robert som förklarade problemen i produktionen. Efter att vi pratat och diskuterat och sedan tittat i produktionen presenterade jag en formulering av problemet, alternativa grundorsaker och möjliga tekniska lösningar, berättar Peigang.

När jag i min tjänst får förklarat problem som detta utan att själv se det, så går jag automatiskt på tecken på hur materialet beter sig. Men när jag är på plats ute på företag och får både se och höra om problemet ger det mig en helt annan insikt.

Efter att de förslag jag gett Robert har löst El-Supplys problem var Robert och hans tekniska ingenjör väldigt glada när jag senare träffade dem då de besökte PTC vilket känns roligt.

Peigang Li, forskare inom produktionsteknik Högskolan Väst
Jag är entusiastisk att fortsätta samarbetet med IUC och att expandera med andra sme-företag som behöver hjälp av oss antingen av mig eller någon av mina kollegor.

- Peigang Li, forskare inom produktionsteknik Högskolan Väst

Högskolan Väst

Högskolan Väst har stora möjligheter att bidra med kunskap och faciliteter. Det är viktigt att företagen vet att det finns support tillgänglig på PTC och där är IUC en viktigt samarbetsparter.

Högskolan Väst vill få en djupare kommunikation med företagen och lära mer om deras verksamheter och framtidsplaner. Det är viktigt för högskolan att bidra med den tekniska utveckling som hjälper industrin att ta steg som skapar lönsamhet och tillväxt. En förbättrad konkurrenskraft.

Högskolan Väst har ambitioner att komma ännu närmre företagen för att erbjuda fler samarbetsområden. Därför byggs nu en plattform som kallas KAM-PT vilket betyder Komplett Akademisk Miljö – Produktionsteknik.

KAM-PT är en helt ny plattform för Högskolan Väst som integrerar akademin, undervisning, forskning och industriellt samarbete på alla utbildningsnivåer med ambitioner att sprida kunskap, särskilt till den regionala industrin.

Det finns stora möjligheter till samverkan med forskare, ex-jobbare eller co-op studenter att lösa tekniska problem eller introducera teknologier som affärsmöjligheter som i detta fall med stöd av tester på PTC.

  

Peigang Li, forskare inom produktionsteknik Högskolan Väst
Peigang Li, forskare inom produktionsteknik Högskolan Väst
Jennie Myrén, industriutvecklare IUC Väst AB
Att komma med nya ögon, lyfta saker som påverkar produktionsflödet, och tillsammans med företaget hitta en väg framåt som ger direkt positiv påverkan på flödet är fantastiskt motiverande.

- Jennie Myrén, industriutvecklare IUC Väst AB

Produktionsanalys

El-Supply är medlem i IUC Väst och har därför fått möjlighet att få en produktionsanalys gjord.

Experthjälpen från Högskolan Väst kunde vi erbjuda genom Industriell Dynamik och extra stöttning genom Catalyst-projektet.

Inspirerad?

Är du också intresserad av att effektivisera din produktion? Eller har du andra funderingar? Kontakta Jennie eller Thomas för att få veta mer om hur vi kan stötta dig!

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Vd