Almi Väst

1000-tals företag tar årligen del av Almis affärsutveckling

Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag vilket gett en unik erfarenhet av de utmaningar som företagande innebär och en hel del om vad som behövs för att lyckas.

Almi kan bidra på flera olika sätt under företagets tillväxtresa. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag.

Tillsammans med Almi kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.