Utveckla ditt bolag.

Mångfaldsnätverk

Vad har jämställdhet och mångfaldsarbete med lönsamhet att göra? Allt!

Mångfaldsnätverk som del av REACT PTC

Vi behöver förstå vårt nuläge, sätta mål för egen organisation och identifiera egna handlingsplaner.

Vi får stöd i processen av Hilda RolfsdotterEDCS och utbyter under vägens gång erfarenheter. I processen mognar vi genom vunna insikter och definierar kommande steg baserat på det vi lär oss genom deltagande i nätverket.

Vi ser processen som agil och kan inte sätta ett slutmål med logik och plan för att ta oss till målet. Vi vet helt enkelt inte vad vi inte vet utan måste lära och korrigera utefter resans gång. Vi testar olika angreppssätt och blir successivt mer kompetenta. 

Önskat resultat

Deltagare och deltagande organisationer har:

  • mognat i förståelsen för vilka förutsättningar som måste vara på plats för att skapa en arbetsplats genomsyrad av och med kvaliteter som skapas av mångfald.
  • utvecklats som moderna och attraktiva arbetsplatser som attraherar mångfald och där kultur, värderingar och beteende utvecklas kontinuerligt.

Angreppssätt kommer att identifieras, testas och erfarenheter utbytas som del i arbetet.

Fortsättning

Insikter och kunskap kommer att ligga till grund för kommande projektansökningar där angreppssätt för att arbeta med jämställdhet och inkludering successivt utvecklas.

En fortsättning på nätverket efter projektets slut planeras av projektgruppen där syfte, mål, deltagare, mötesfrekvens, finansiering etc definieras av projektet React-PTC.

Är du intresserad av att delta?

Hör av dig till Thomas om du är intresserad av att delta eller har frågor.

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Vd