Lean-spel

Välkommen till en inspirerande dag som ger en grundläggande förståelse för Lean utifrån ett helhetsperspektiv!

Praktiska tillämpningar av Lean och dess olika principer varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg.

Introduktionen till Lean görs med hjälp av Lean-spelet under ledning av våra erfarna utbildare.

Upplägget av dagen innebär aktivt och praktisk deltagande.

Innehåll

  • Introduktion till Lean genom föreläsning och diskussion
  • Praktiskt prova på med Lean-spelet - upplevelsebaserad inlärning som skapar insikt och förståelse om Lean
  • Genomgång av verktyg som är vanliga inom Lean - säkrar värdeskapande, arbetsmiljö, kvalitet, leverans och ekonomi
  • Avslutande diskussion kring dagens insikter och lärdomar samt hur man tar Lean vidare i den egna verksamheten

Målgrupp

Utbildningen passar alla som vill veta mer om filosofin och principer inom Lean-konceptet. Vi utgår från producerande företag men utbildningen passar även tjänsteföretag.

Inga förkunskaper krävs.

Intresseanmälan för Lean-spel

Mer information

Är du intresserad av att få en introduktion i Lean - ta kontakt med Kristina eller Daniel!

Kristina Nyström

Kristina Nyström

Industriutvecklare

Daniel Walter

Daniel Walter

Industriutvecklare