Avslutade insatser

Under åren har vi genomfört ett stort antal insatser - här har vi sparat information om några av dem.

Framrutan

Kompetensutveckling och omställning för leverantörer till fordonsindustrin.

Kompetens+

Använda tillgänglig kompetens i befintliga verksamheter.

Robotlyftet

Utvärdering och utveckling inom automation och robotisering.

Digiresan

Stärka företags konkurrenskraft genom digitaliseringens möjligheter.

Catalyst

För smart och hållbar produktion.

 

Omställningslyftet

Identifierade behov för att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete.

3D-Action

3D-printing för nästa generations produkter och produktionslösningar.