Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har en uttalad näringslivsstrategi och arbetar tillsammans med andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och idéer som finns i samhället. Hela det nätverket tar vi hjälp av - för företagens behov!

En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden i Västra Götaland. Fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan är några av målen för Västra Götalandsregionens insatser.

Läs mer på Västra Götalandsregionens hemsida för regional utveckling.