Detta gör vi för dig som företag

Vi stöttar dig!

IUC Väst är tillverkningsindustrins bästa partner. Genom goda relationer, korta kontaktvägar och mycket kunskap ges industriföretag det stöd som behövs för att de ska utvecklas och växa.

Inspiration, insikter och lärande

Att lära av varandra är ett av de mest spännande – och mest kostnadseffektiva – sätten att utvecklas. I vårt område finns många tillverkande företag som sitter på kunskap som skulle kunna gynna andra och bidra till nya samarbeten.

På IUC Väst jobbar vi därför aktivt med erfarenhetsutbyte. Genom nätverk, seminarier, fokusgrupper och studiebesök skapar vi en bra dialog och korta kontaktvägar mellan företagare, samhälle, akademi och myndigheter.  

Vi ser också att det krävs gemensamma satsningar och ett gemensamt lärande för att skapa en hållbar framtid. Vi hoppas att också du vill vara en del av detta!

Insatser - Regional industrinytta

Vi skapar industrinytta genom att medverka i offentligt finansierade projekt.

Och du vet väl att det i hela vår verksamhet är företagens behov som styr. Vårt mål är en livskraftig industri i Fyrbodal!

Information

Här kan du prenumerera på våra utskick och bland annat få veta mer om vad till exempel Försumbart stöd är.

Industrin är livsviktig

En halv miljon svenskar jobbar inom tillverkningsindustrin och industrin är grunden till vårt moderna samhälle – både nu och i framtiden.

IUC Väst:s uppgift är att hjälpa företagare inom den tillverkande industrin att utveckla sin verksamhet. Det gör vi på flera olika sätt och företagen väljer själva vilka erbjudanden från oss som de vill ta del av.

Våra medarbetare har lång erfarenhet från industrin och ger kvalificerad rådgivning för företagens nästa steg. Vi lyssnar på företagens behov och agerar som en länk mellan industriföretag, samhälle och akademi.

Vi på IUC Väst jobbar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillverkande företag i Fyrbodal genom att:

  • utföra behovsanalyser
  • ge förslag på vägar att komma vidare
  • skapa projekt
  • underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning