Utveckla ditt bolag.

Nätverk för lean-intresserade

Träffa deltagare från andra medlemsföretag för att tillsammans dela erfarenheter, dilemman och möjligheter i den dagliga verksamheten.

Vi startar upp ett lean-nätverk!

Genom att delta i våra slutna nätverksträffar får du kontinuerligt träffa deltagare från andra medlemsföretag. Tillsammans delar ni erfarenheter, dilemman och möjligheter i den dagliga verksamheten.

Nätverket ger plats åt fördjupade samtal om utmaningar rörande bl.a. ledarskapsfrågor, strategi och operativ verksamhetsutveckling. Naturligtvis säkerställer vi att inga konkurrensförhållanden uppstår i grupperna.

Behovet styr och deltagarna bestämmer träffarnas innehåll. Den första träffen kommer gemensamt fram till förhållningssätt, förväntningar, önskemål och intressanta ämnen.

Nätverksträffarna äger rum ute på företagen för rundvandring följt av erfarenhetsutbyte och frågeställningar. Vi avslutar varje träff med att utse tema för nästa tillfälle.

Frågor? Kontakta Peter

Peter Bratt

Peter Bratt

Industriutvecklare

Är du intresserad av att delta?

För att du ska få ut det du önskar av deltagandet matchar vi dig med de andra deltagarna i gruppen. Vi ser att den ideala gruppen består av ca 6-8 deltagare.

Lean-nätverk