3D-Action 2.0 - Upptäck möjligheterna med additiv tillverkning

3D-printing för nästa generations produkter och produktionslösningar.

Stor potential

Just nu undersöker större företag över hela landet potentialen för additiv tillverkning, för att se om tekniken är en möjliggörare vid utveckling av nästa generation produkter. Beroende på företagets strategi, kan produkterna antingen tillverkas och levereras av ett nätverk av underleverantörer, eller inhouse i egen produktionslinje.

Drivkraften för implementering av additiv tillverkning ser olika ut inom olika branscher, det kan vara lägre klimatavtryck, kortare ledtider, möjlighet till innovativ design, lättviktslösningar och konsolidering av delar, eller decentraliserad tillverkning och digitala lager.

Katalysator för mindre företag

Tröskeln för att börja använda additiv tillverkning kan vara hög, speciellt om man väger in alla delar i värdekedjan som måste vara på plats innan tillverkningen kan börja. Även för större företag innebär omställningen behov av kompetensutveckling längs hela värdekedjan, stora investeringar samt omfattande tester och utvärdering innan man har en produkt som är redo att sättas på marknaden.  

Den här tröskeln är ofta ännu högre för små- och medelstora företag. För dem är vägledning och stöd från början avgörande, för att säkerställa att företaget valt rätt nivå och riktning redan från start.  

Projektet 3D-Action ska vara en katalysator för att öka medvetenheten och kunskapen om additiv tillverkning hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Projektet är uppbyggt kring tre större aktiviteter:

  1. Inspirationsseminarier som visar på möjligheter med additiv tillverkning 
  2. Företagsbesök och förstudier vilket innebär att 3D-Action kommer att besöka ett antal företag i regionen med intresse för additiv tillverkning och utvärdera dessa företags potential att anamma tekniken
  3. Praktisk utbildning där de företag som identifierats ha potential för att använda additiv tillverkning, får fördjupad kunskap och praktisk utbildning i tekniken

Finansiering

Projektet har fått stöd från Tillväxtverket (TVV) via REACT-EU och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Västra Götalandsregionen (VGR).

3D-printning och additiv tillverkning

 

 

Applikationscentrum för additiv tillverkning

3D-Action är ett fristående projekt, men med koppling till Applikationscentrum för additiv tillverkning genom delad infrastruktur och personal.

På så vis säkerställs att små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen får ett starkt och hållbart stöd, där nya forskningsresultat direkt förmedlas till rätt intressenter via projektet 3D-Action.

Dessutom bildas en arena för samskapande och kunskapsöverföring, där partnerföretag kopplas ihop med regionens små och medelstora företag.

Mer information

Läs mer om 3D-Action på RISE hemsida.

Du kan också kontakta Håkan som hjälper dig att komma vidare med dina idéer - hans kontaktuppgifter ser du här bredvid.