IUC Väst hjälper dig hitta rätt

Det finns olika offentliga pengar för företagsutveckling och en rad myndigheter och instanser på regional, nationell och internationell nivå fördelar pengar till företag och organisationer där de gör bäst nytta. Några sådana är t.ex. Västra Götalandsregionen, VINNOVA, Tillväxtverket, Energimyndigheten och EU.

IUC Väst hjälper dig att hitta rätt

Konsultchecken har utgått och ersatts med

Internationaliseringscheck

Digitaliseringscheck

Hållbarhetscheck

 

Övriga stöd

Investeringsstöd

FoU-kort

EU-kort

Vi finns här för dig

Hör av dig till oss så tittar vi på de olika stöd- och finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga och som kan vara aktuella. Tillsammans går vi igenom hur du kan utnyttja dem för att utveckla ditt företag.