Ultramare och roboten

Tillsammans med en coach från Robotlyftet gjorde Ultramare en förutsättningsstudie där man undersökte robotisering av filtermontering. Studien mynnade ut i en förstudie där ett underlag togs fram som användes vid upphandlingen av en kolloborativ robot.

Ultramare

Klimatsmarta ventilationsfilter

Ultramare AB, med 40 anställda med basen i Trollhättan, utvecklar och tillverkar energieffektiva och klimatsmarta ventilationsfilter till serviceföretag, fastighetsägare, tillverkningsindustrin och aggregattillverkare.

Företaget bildades 1934 och är ett av Skandinaviens äldsta filterföretag. De befinner sig i en expansiv fas och ungefär 70 procent av deras försäljning sker via deras egen e-handel.

Förutsättningar för robotisering

Ultramare har deltagit i Robotlyftet, som ger stöd för ökad automation och robotisering. Tillsammans med en coach från Robotlyftet och i samråd med RISE, har företaget gjort en förutsättningsstudie där man undersökte robotisering av filtermontering. Förutsättningsstudien mynnade ut till en förstudie, syftet med förstudien var att få fram ett underlag där funktion och säkerhet verifierades samt använda den som ett underlag vid eventuell upphandling av robotinvestering.

Förstudien gjorde oss säkra på att investeringen kommer löna sig och minskade andra orosmoment. Vi har, genom robotlyftet, ökat vår beställarkompetens och fått en bättre automationskunskap i hela företaget, säger Jesper Svensson, Lean Manager, Ultramare.

Daniel Walter, IUC Väst, och Jesper Svensson, Ultramare

Långsiktiga effekter

Redan efter den korta tid som gått kan man se en effektivisering på ca 20% med en minskning av handintensivt arbete och därav också minskad risk för förslitningsskador.

Extern kompetens höjer kunskapen

Jesper belyser vikten av att ta in extern kompetens för att höja kunskapen inom automation och robotisering hos företaget. Operatörer och produktionsledning utbildas för att kunna hantera och programmera roboten.

Genom att ta in extern kompetens har vi kunnat ta bort osäkerhet och förutfattade meningar kring vad en robotinvestering betyder. Vi har fokuserat på delaktighet hos personalen vilket har bidragit till en positivitet och en vilja att utvecklas. Vi har engagerade och intresserade medarbetare som kommer med frågor, nya idéer och tankar, säger Jesper.

Positiv framtid

Roboten är installerad och Ultramare ser positivt på framtiden. Nästa steg blir att utforska om robotlösningar kan utföra andra uppgifter på Ultramare samt se över ergonomiskt utsatta arbetsmoment som eventuellt kan underlättas med hjälp av robotlösningar. Införskaffandet av en robot ökar kompetensen inom företaget och Jesper menar att investeringen är en inkörsport för att modernisera produktionen och minska det manuella arbetet.

Robot i arbete

Investering inför framtiden

Vår vision är att merparten av våra filter skall tillverkas i Sverige. I och med en investering kan vi ta viktiga steg mot att, även i framtiden, klara av detta. På kort sikt förväntar vi oss att kunna modernisera arbetssätten, tillgodose kundernas ökade kvalitetskrav och volymer. Vi ser även en stor möjlighet i att, med hjälp av roboten, förutse och planera inför framtida automationsmöjligheter.

Genom investering kan vi också undvika risker för förslitningsskador hos personalen vid repetitiva arbetsmoment, ergonomin kommer sammanfattningsvis förbättras i fabriken, säger Jesper.

Nästa automationssteg

Ultramare vill inom en snar framtid automatisera påsfilter-tillverkningen och har tagit in experter för att ta de första stegen.

Det är påsfilter som är vår kärnverksamhet och för att kunna växa ordentligt så tror jag att detta är nästa steg. Vi har delat upp projektet i mindre bitar och har bland annat kommit fram till att vi, för att kunna automatisera på ett rimligt sätt, behöver göra vissa konstruktionsförändringar i produkten. Och passar även på att konstruera den så att vi kan använda ännu bättre miljömässiga material, berättar Jesper.

Så det händer mycket men det tar en stund innan man får resultat. Det kommer bli jättebra, det finns stora möjligheter till att konkurrera på världsmarknaden och samtidigt tillverka i Sverige. Genom innovationer, smart produktion och med hjälp av exempelvis IUC kan man skapa konkurrenskraftig tillverkning och industri, säger Jesper och ler.

Filter för montering

Ovanliga i branschen

De flesta av våra konkurrenter tillverkar inte i Sverige, fortsätter Jesper. Det finns inga andra tillverkare i Sverige och vi vinner på att vi har väldigt korta ledtider. Hos oss lägger kunden sin order och har sina produkter senast två veckor senare och det är väldigt ovanligt i den här branschen. Våra korta ledtider beror på att vi har en flexibel produktion och inte behöver frakta våra produkter speciellt långt.

Att bibehålla korta ledtider och kontroll på vår produktion är en stor del till varför vi har tillverkningen här.

Färdiga filter

Synergieffekter

En synergi av Robotlyftet är att man fick veta att Innovatum driver ett nätverk inom just automation och de tog chansen att vara med. 

Vi är med i nätverket Flexibel automation – det är mycket värdefullt. Vi pratar om komplexa produkter, möjligheter att ställa om produktionen, hur man gör på medelstora företag osv – ett jättebra erfarenhetsutbyte, säger Jesper.

Attraktiv arbetsplats

Ultramare arbetar konsekvent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns möjlighet till kompetensutveckling med till exempel den lean-utbildning som IUC Väst erbjuder i samarbete med Högskolan Väst – alla ska gå den. Arbetsrotation görs ur ergonomisk synpunkt - många har breda roller och man gör många olika arbetsuppgifter.  

Det finns ett friskvårdsbidrag som varje medarbetare själv kan utnyttja. Dessutom kommer företagshälsan en gång/vecka för gemensam företagsträning och massage erbjuds en gång/månad på arbetstid.

Man gör varje år arbetsprofilbedömningar med fokus på arbetsmiljön, hälsoundersökningar och medarbetarsamtal.

Varför ska industriföretag vara med i IUC Väst?

Det finns egentligen ingen anledning att inte vara med. Ni finns ju av en anledning, säger Jesper. Det är för att främja det lokala och delregionen. För att hänga med och kunna finnas i framtiden behöver man lägga fokus på att bli bättre och då är IUC en bra partner i det. Där finns mycket att hämta. 

Medlemmar sedan flera år

Samarbetet med IUC känns jättebra, det är värdefullt, säger Jesper. Det är skönt att få någon att bolla med och någon som är intresserad av den industri som sker här, det är väldigt roligt. Och sen finns det jättemycket saker att lära sig av alla på IUC och dessutom alla kurser som hålls.

IUC är ett värdefullt verktyg för ett företag som är intresserat av att jobba med sin utveckling. När man är så små som vi är och bara har en eller två på en tjänst, blir man lätt ensam. Man behöver input och nya idéer från andra håll. Det finns väldigt mycket bra grejer att få hjälp med, avslutar Jesper.

Tråd till påsfiltertillverkningen

Robotlyftet

Robotlyftet pågick 2018-2021 och syftade till att främja automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet var att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Läs mer här!

Digitalisering

Ultramare har nu tagit sitt första steg i medverkan i Digiresan 2.0, insatsen där man nyttjar digitaliseringens möjligheter för att stärka företagens konkurrenskraft.

Syftet med Digiresan 2.0 är att höja mognadsgraden och användandet av digitalisering så att företagens förmåga inom digitalisering och grön omställning stärks. De företag som deltar får möjlighet att implementera mer cirkulära modeller vilket leder till mer hållbar lönsamhet och konkurrenskraft.

Automationsfrågor

Har du funderingar kring det här med automation och robotar? Eller har du andra funderingar? Kontakta Daniel för att få veta mer om hur vi kan stötta dig!

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20