Stärkt kompetens

Stärk ditt företags kompetensförsörjningsarbete.

Stärkt kompetens-projektet stärker små- och medelstora tillverkande industriföretags förmåga att strategiskt, hållbart och långsiktigt kompetensförsörja och bedriva kompetensarbete i Västsverige.

Aktiviteter och verktyg

Genom coachning och inspiration och aktiviteter kring omvärldsbevakning samt workshops med kompetensverktyg, får du och ditt företag kompetens att på egen hand bedriva ett strategiskt kompetensarbete anpassat efter er och era behov.

Medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Strategisk utveckling för strategisk arbete

Projektet möjliggör dig och ditt företag att öka er förmåga att hållbart kompetensförsörja er och kontinuerligt arbeta med utvecklingen av er kompetens.

Vi utvecklar och stöttar er, genom att ge er både verktyg och coachning, för att ni ska kunna etablera kompetensförsörjningsarbete som en viktig del i företagets mål och vision samt långsiktigt kunna planera och genomföra er kompetensförsörjning.

Syfte och mål med Stärkt kompetens

Stärkt kompetens ska höja förmågan till strategiskt kompe­tens­arbete samt tydliggöra kompe­tens­be­hovet hos små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland och Halland i syfte att göra företagen i Västsverige mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga.

Strategisk kompetensförsörjning

Inspireras och få koll på omvärlden

Du kommer introduceras till strategiskt kompetensarbete genom utvecklande aktiviteter i grupp där kompetensutbytet är en viktig del i lärandeprocessen.

  • Inspirationsaktiviteter skapar insikt om värdet av en tydlig kompetenstrategi som är baserad på ditt företags affärsidé.
  • Omvärldsbevakningsaktiviteter skapar medvetenhet om hur den snabba takten i teknikutvecklingen ställer krav på förnyad kompetens samt hur ditt företag kan arbeta med inkludering och social hållbarhet i syfte att nyttja företagets kompetens till fullo samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Kostnad för att delta i projektet

Aktiviteter för inspiration och insikt, som exempelvis seminarium och event, i projektet är kostnadsfria.

För att delta i workshopaktiviteter i kombination med individuell coachning behöver företag betala en deltagaravgift för fortsatt utveckling på 7 000 kr exklusive moms.

Finansiärer

Stärkt kompetens finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden
Västra Götalandsregionen
Region Halland

Samverkan genomsyrar projektet

I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och IUC Halland/TEK Kompetens, alla partners i projektet.

Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande industrin.

Vårt gemensamma projekt Industry in West bedrivs parallellt med Stärkt kompetens.

Mer information

Är du intresserad av att få veta hur du kan ta del av Stärkt kompetens? Hör då av dig till Kristina, hennes kontaktuppgifter hittar du här bredvid.