Sten från golv till tak

Sågen var en flaskhals - nu har vi rättat till problemen och arbetet flyter på bra.

Årets företagare

Det är ett glatt gäng vi träffar när vi kommer på besök mitt i frukostrasten. Dagen innan hade de besök från Företagarna i Tanum som med diplom, blommor och tårta kom för att berätta att Lars Mogren och C.G. Karlssons Stenhuggeri AB blivit utsedda till Årets företagare i Tanum.

Lars och hans medarbetare tillbringar dagarna i Sannäs, en liten idyll vid havet i Tanums kommun. Här har företaget funnits sedan lång tid tillbaka och ännu jobbar en generation Karlsson i företaget.

Omsättningsrekord

De firade omsättningsrekord i mars – vi käkade smörgåstårta, kanske blir det nytt rekord i juni igen, säger Lars Mogren. Det ser bra ut nu och ny smörgåstårta blir det nästa gång det slås.

Man vill göra många förändringar men inriktning är att de först ska köpa en stor fräs (ska ersätta de som man har idag) och sen blir det att ta itu med lagerhanteringen. Mycket tid läggs då flödet av fler och fler varianter hela tiden ökar.

Årets företagare 2022

Bad om hjälp

Lars Mogren, vd för CGK, bad oss om hjälp att få en störningsfri produktion med minskad stress och ökad effektivitet i produktionen. Med utgångspunkt i en produktionsanalys fick vi fram ett antal punkter att arbeta med.

När nu en tid har gått, uttrycker Lars att produktionen är som ett självspelande piano. Medarbetarna tar själva ansvar för att lyfta och genomföra förbättringar - så skapas förutsättningar för ett effektivt flöde.

Vi slår oss ner och pratar med Jens Karlsson, 5:e generationen stenhuggare.

Jens Karlsson, 5:e generationens stenhuggare

Externt samarbete

Samarbetet med IUC Väst – hur har det känts?

Det är bra att det kommer nån extern som ställer frågor, som frågar "Varför gör du så här?" och får igång ett arbete.

Så länge man går själv blir man hemmablind. Kommer det nån annan som jagar på och startar upp ett projekt så får man en tankeställare att det finns andra sätt att jobba på.

Flöden

Vi har begränsat med utrymme och kan inte bygga ut större än vi har, vi får bygga om inne, berättar Jens.

Förut hade vi sågen i mitten, och så gick det runt och fram och tillbaka så vi körde ju kärror med skivor milsvis varje dag. Nu har vi fått allting i rätt ordning, sen så går det alltid att optimera ytterligare.

Sågen var en flaskhals

Vad har ni identifierat som områden att arbeta med under samarbetet?

Vi hade redan tidigare sett att sågen var en flaskhals – då skötte operatören på sågen även allt med logistik, lager och beredning för sågen ensam. Upp-tiden på maskinen blev inte så hög, det gick åt för mycket tid runtomkring.

Nu ger en annan operatör stöttning till sågen, framförallt med logistiken för materialet till sågen. Han är ansvarig för kantslipen, det är stationen efter sågen, men hinner med att planera och plocka fram material i den turordning vi ska såga det.

På så sätt kan vår operatör i sågen fokusera på att hålla sågen igång vilket har gett oss en stor kapacitetsförbättring.

Störningsfri produktion

Kan du se att vår stöttning här har hjälpt dig på något sätt i det dagliga arbetet?

Ja, det gör jag absolut, säger Jens. Bara det att vi sätter hur många dagar vi har på varje order gör det lätt att se att så här mycket har vi i produktion.

Vi har också blivit bättre på att uppmärksamma att någon har varit inne och ändrat i en order, då får den backa lite.

Vi har blivit bättre på att säga ifrån när ändringar görs. Ska vi hålla farten kan vi inte vara inne och rota för mycket, bara se till att allt material finns. Och så fort det fattas nåt så sätter vi på postit-lappar med ”Material saknas” på ordern och hänger bort den.

Att visa vad tiden går åt till

Ni har en lapp där det står ”Arbete med stenlager” – vad betyder det?

Vi fick ett lass från Italien med sten och de hade lastat det totalt baklänges. Så två operatörer fick i stort sett lägga en hel dag på att reda ut det. De skivor som vi skulle ha först i produktion – de stod längst in bakom åtta ton annan sten. Då fick det pusslas och spridas ut och sånt tar ju mycket tid. Vid ett sånt tillfälle hänger vi upp den lappen för att visa att det är stopp, det blir inget mer sågat idag.

Ser vi nånting som kommer störa vår planering så hänger vi på en postit-lapp som visar att det är nånting att ta tag i. Här fattas det till exempel uppgifter på nåt. Det är viktigt att markera att ”det här gör vi nu”, säger Jens.

Fredrik visar sågens kapningsordning
Martin förbereder skivan för kantslipning
Markus kantslipar det som maskinen inte klarar
Jens, Henrik och Andreas vid limningsstationen

Ordning och reda

Ni har också jobbat en del med ordning och reda.

Ajjemen. Det rullar på bra med ordning och reda, jag tycker vi har väldigt bra tempo.

Jag vet inte om man ska implementera Lean fullt ut här, men gärna plocka bitar som t.ex. egenkontroller och dokumenterade rutiner. Effekten på dessa förbättringar ser jag direkt ute i produktion och också att det fungerar.

Lång erfarenhet och känsla

Jens och hans kollegor har en stor stolthet över sina jobb och har en yrkesskicklighet som kommer efter många års arbete.

Det tar ett tag att lära sig vårt jobb. Det är inget material som det finns skola direkt för så det är mer erfarenhet. Sen givetvis, jag är utbildad CNC-operatör och det är ju en bra grund att stå på.

Men sen så är det materialet och de egenskaper som det har, det finns ju ingen utbildning. Det är bara erfarenheten man får av att jobba med det.

Nästa steg

Jens ser att det finns mer att göra, till exempel optimera varje station ytterligare. Det är som Lean produktion, du optimerar en arbetsstation och ser till att allt fungerar och att du har rätt verktyg och instruktioner.

Ja, det är ju egentligen mer för att underlätta för en eventuell rotation. Nu har du jobbat in dina rutiner men du håller dem mycket här, säger Jens och pekar på huvudet. Ska det komma in nån annan kan det vara svårt, du har inte riktigt fasta rutiner eller dokumenterade rutiner.

IUC Väst kommer gärna tillbaka och stöttar er med nästa steg - vi finns bara ett telefonsamtal bort!

Order från beställning till leverans

 1. Beställning

  Beställning läggs till återförsäljaren och oftast åker sedan en mätare ut till kund.

  En cad-ritning görs som kan föras över till maskinerna.

 2. Orderplanering

  Ordern skrivs ut med olika färgkodning beroende på stensort.

 3. Lager

  Lager

  För bästa flöde levereras inkommande stenskivor i produktionsordning.

 4. Sågen

  Sågen

  Till den helautomatiska sågen kommer kundens order i en cad-fil och sågas enligt spec.

 5. Slipning

  Slipning

  De utsågade skivornas kanter slipas släta och med handslipen fixas t.ex. små runda hörn.

 6. Håltagning

  Håltagning

  Hål för t.ex. diskbänk och spishäll fräses ur skivan.

 7. Limning

  Limning

  I detta moment limmas t.ex. diskhoar fast i skivan.

  Det görs antingen genom planlimning (när diskhon sänks ner uppifrån) eller underlimning (när diskhon limmas underifrån).

 8. Tvätt och impregnering

  Alla skivor i natursten tvättas för att få bort sten- och limrester.

  Efter att ha torkat ett dygn, impregneras skivorna för att få ett skydd mot fettfläckar och färgande vätskor. Impregneringen är permanent och behöver inte upprepas.

 9. Utleverans

  Utleverans

  De färdiga skivorna levereras till återförsäljaren.

Tack!

Vi tackar C.G. Karlssons Stenhuggeri och Jens, Henrik, Andreas, Fredrik, Ludvig, Martin, Markus och Lars för att vi fick komma på besök.

Tack också för ett gott samarbete - vi ser fram emot att fortsätta stötta er utveckling.

Inspirerad?

C.G. Karlssons Stenhuggeri är medlem i IUC Väst och har därför fått möjlighet att få en produktionsanalys gjord. Vi kunde även erbjuda extra stöttning genom Catalyst-projektet.

Kontakt

Kontakta någon av oss om du vill bli kontaktad för hjälp och stöttning i ditt företags utveckling.

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20