Globala målen för hållbar utveckling

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Den tillverkande industrin står inför många möjligheter och utmaningar framöver. Hur kommer världen se ut i framtiden? Hur kommer våra produkter se ut och vad har vi för kompetensbehov? Vad borde vi utveckla? Var ska vi växa?

Svensk industri har potential att leda arbetet för hållbar utveckling, både inom och utanför landets gränser. Företag och värdekedjor har möjlighet att genom ett samlat grepp åstadkomma den förändring som är nödvändig för att vi ska hålla oss inom de planetära gränserna.

IUC Väst jobbar aktivt för att stötta företagen genom att integrera hållbarhet i utvecklingsarbetet. Vi strävar efter att våra projekt och insatser ska bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen och Sveriges miljömål. Tillsammans med våra samverkanspartners arbetar vi för hållbar utveckling av industrin.

Allt vårt arbete ska genomsyras av att utveckla lösningar som stödjer en positiv påverkan på samhället på lång sikt. IUC Väst erbjuder utvecklingsprojekt, kunskap och kompetens för hållbar utveckling. Vi har ett stort kontaktnät och jobbar för att sprida kunskap på ett effektivt sätt så att industriföretagen får stöttning i att hänga med i den snabba utvecklingen.

Med hållbarhetsarbete kommer många möjligheter. När hållbarhet är integrerat i kärnan av företaget kommer de största effekterna för samhället.  Hållbarhetsarbetet kan leda till nya marknader, produktutveckling, kompetensutveckling, attraktivitet, effektivitet och kostnadsbesparingar samt legitimitet genom bidragandet till samhällets välfärd.

Här är några sätt som du och ditt företag kan arbeta med ert hållbarhetsarbete

Nationell IUC Sverige-satsning

 

HoloHouse (fd. Miljöbron)

HoloHouse levererar kunskap och muskler för att nå era hållbarhetsmål. 

Sveriges miljömål

Så här kan företag komma igång med sitt miljöarbete: Åtta steg till ett bra miljöarbete 

Globala målen

Bli målmedveten (Agenda 2030) 

Verktyg för att börja arbeta med Agenda 2030