Vårt mål är en livskraftig industri i Fyrbodal!

Regional industrinytta

Vi skapar industrinytta genom att medverka i offentligt finansierade projekt.

Behovet styr

I hela vår verksamhet är det företagens behov som styr. Vårt mål är en livskraftig industri i Fyrbodal!

Aktuella projekt

Vår projektportfölj erbjuder utveckling inom en rad områden.

3D-Action

3D-printing för nästa generations produkter och produktionslösningar.

Catalyst

För smart och hållbar produktion.

 

Digiresan

Stärk ditt företags konkurrenskraft genom digitaliseringens möjligheter.

Framrutan

Kompetensutveckling och omställning för leverantörer till fordonsindustrin.

 

Industriell Dynamik

En resurs inom teknik- och affärsutveckling för små och medelstora industriföretag.

Kompetens+

Här finns kompetensen som kan utveckla din verksamhet.

 

Omställningslyftet

Identifiera behov och ta nästa steg i ditt hållbarhetsarbete.

Robotlyftet

Utvärdering och utveckling inom automation och robotisering.

Resurs för företagen

Offentliga aktörer och finansiärer ser oss som en resurs i större program som har små och medelstora företag som målgrupp. Mycket tack vare vår förankring hos denna grupp i regionen.

Industriell Dynamik är ett sådant projekt där vi är regional samordnare för Fyrbodal och Västra Götalandsregionen finansierar. Vi kontaktar och besöker företag i regionen för att analysera behov av utvecklingsstöd. Därefter kopplas behov samman med rätt kompetens för ett finna en effektiv lösning.

Vi bistår även Västra Götalandsregionen med att stimulera företag att söka medel till utvecklingsprojekt av olika slag, t.ex. FoU-kort och Konsultcheckar.

Projektfinansiering

Vår projektportfölj erbjuder utveckling inom en rad områden och finansieras av: