Vårt mål är en livskraftig industri i Fyrbodal!

Regional industrinytta

Vi skapar industrinytta genom att medverka i offentligt finansierade projekt.

Behovet styr

I hela vår verksamhet är det företagens behov som styr. Vårt mål är en livskraftig industri i Fyrbodal!

Aktuella projekt

Vår projektportfölj erbjuder utveckling inom en rad områden.

3D-Action 2.0

 

Upptäck möjligheterna med additiv tillverkning.

 

Industry In West

 

Stödjer företag i omställningen till en långsiktigt hållbar industri.

Industriell Dynamik

Teknik- och affärsutveckling för industriföretag.

Produktionslyftet

 

Höjd produktivitet, ökad konkurrenskraft och större utvecklingsförmåga.

Resurs för företagen

Offentliga aktörer och finansiärer ser oss som en resurs i större program som har små och medelstora företag som målgrupp. Mycket tack vare vår förankring hos denna grupp i regionen.

Industriell Dynamik är ett sådant projekt där vi är regional samordnare för Fyrbodal och Västra Götalandsregionen finansierar. Vi kontaktar och besöker företag i regionen för att analysera behov av utvecklingsstöd. Därefter kopplas behov samman med rätt kompetens för ett finna en effektiv lösning.

Vi bistår även Västra Götalandsregionen med att stimulera företag att söka medel till utvecklingsprojekt av olika slag, t.ex. FoU-kort och Konsultcheckar.

Projektfinansiering

Vår projektportfölj erbjuder utveckling inom en rad områden och finansieras av:

Medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden
Fyrbodals kommunalförbund