Utveckla ditt bolag.

Nätverk för ekonomer

Träffa deltagare från andra medlemsföretag för att tillsammans dela erfarenheter och möjligheter i företagets dagliga verksamhet.

Vi startar upp ett Ekonomi-nätverk!

Genom att delta i våra slutna nätverksträffar får du kontinuerligt träffa deltagare från andra medlemsföretag. Tillsammans delar ni erfarenheter, dilemman och möjligheter i den dagliga verksamheten.

Nätverket ger plats åt fördjupade samtal om utmaningar rörande bl.a. verksamhetsstyrning, budget, likviditetsfrågor, bokslut och lönearbete.

Behovet styr och deltagarna bestämmer träffarnas innehåll. Den första träffen kommer gemensamt fram till förhållningssätt, förväntningar, önskemål och intressanta ämnen.

Nätverksträffarna äger rum på företagen av verksamheten följt av erfarenhetsutbyte och frågeställningar. Vi avslutar varje träff med att utse tema för nästa tillfälle.

Frågor? Kontakta Linda

Linda Olofsson

Linda Olofsson

Ekonomiansvarig, Industriutvecklare

Är du intresserad av att delta?

För att du ska få ut det du önskar av deltagandet matchar vi dig med de andra deltagarna i gruppen. Vi ser att den ideala gruppen består av ca 6-8 deltagare.

Ekonomi-nätverk