Utveckla ditt bolag.

Vd-grupp

Söker du ett sammanhang där du och andra vd-ar hjälps åt att lösa utmaningar i företagandet, delar med sig av sina kontakter och lär av varandra inför viktiga vägval?

Almis vd-nätverk

Flera grupper per år

Vi anordnar inga egna nätverksgrupper för dig som är vd men du är varmt välkommen till en av Almis vd-grupper, med fem till sju deltagare från olika branscher. 

Start vår och höst

• I grupp med andra företag inom olika branscher med tillväxtambitioner
• Diskussion kring respektive företags tillväxthinder och utmaningar
• Nätverk
• 8-9 tillfällen á 6h fördelat på 1 år

Gruppen löper parallellt med eller efter övriga aktiviteter.

 

Så här går det till

 1. Nulägesanalys

  • Få en samlad bild av nuläget
  • Diskussion styrkor och tillväxtutmaningar
  • Prioritering av viktiga områden

 2. Mål och vägval

  • Vision och företagets "varför"
  • Dialog om 3-5 års mål
  • Prioritera aktiviteter
  • Finansieringsbehov
  • Tydliggöra och bryta ner tillväxtplan

 3. Coaching ink. simulera

  • Utgår från satt mål
  • Omsätta planer till handling
  • Uppföljning av åtgärder
  • Simulera tillsammans med rådgivare finansiella framtida scenarios kring kassaflöde, lönsamhet osv. samt jämföra inom branscher  och/eller kunder och konkurrenter

Inspiration

Klicka på nedan knapp för att läsa mer om vad ett annat företag tyckte om sitt deltagande.