Industriell Dynamik

Ett regionalt nätverk inom Västra Götaland med syfte att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation.

Industriell Dynamik har som mål att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation. Vi vill stärka förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft i existerande företag men också skapa ett närmande mellan regionens företag och den akademiska världen.

Inom Fyrbodal berörs ca 400 industriföretag och många av dessa har redan haft kontakt med Industriell Dynamik. Nya behov uppstår hela tiden varför regelbunden kontakt är nödvändig bl.a. för att ge uppdateringar kring nya möjliga stödformer till industriföretagen.

Industriell Dynamik uppmuntrar och stödjer de mindre företagen att utnyttja tillgänglig offentlig delfinansiering av projekt, t ex VGR:s konsultcheckar.

Intrycken från företagen ger entydigt bilden av att det finns närmast oändligt stora möjligheter till utveckling och stärkt konkurrenskraft, ofta med relativt enkla medel. Ett påtagligt problem som vuxit sig allt starkare är oron orsakad av de signaler som storföretag och media sänt om att produktionen måste ske i lågkostnadsländer. Bristande framtidstro skapar en försiktighet för investeringar, även där det bör finnas mycket god potential. En bedömning är att projektets uppsökande insatser ger en viktig positiv motkraft till detta och att antalet nya företag startade runt nya utvecklingsprojekt ökar och på så sätt bidrar till att ett mer diversifierat och robust näringsliv byggs upp i Fyrbodal.

 

Läs mer på Industriell Dynamiks hemsida www.industrielldynamik.se!