Gott exempel - Texsolv AB

Texsolv i Tösse tillverkar och utvecklar snören för vävstolar och har hela världen som sin marknad. Produktionsanläggningen är nästan helt automatiserad och kan tillverka snören i dagar utan någon manuell hantering.

För ett par år sedan började Thomas Ivarsson, ägare till Texsolv, att damma av en tidigare produkt, RunLock, som hans far tagit fram på 1980-talet. Produkten har sin grund i samma teknik som snörena till vävstolar och hade tidigare endast sålts till en begränsad kundskara.

Genial och mångsidig produkt

RunLock består av små öglor – precis som vävstolarnas snören. Med små öglor i repen ges möjlighet till en mängd olika användningsområden som ett traditionellt rep inte kan erbjuda. RunLock är både genial och mångsidig men det var svårt att få kunderna att förstå repens stora användningsområde jämfört med traditionella rep.

”Vi kom i kontakt med Digiresan Företagsutveckling under sommaren 2018 och timingen kunde inte varit bättre” säger Thomas. Han fortsätter: ”Vi hade börjat fundera på en app som skulle förenkla användandet för nya kunder men visste inte i vilken ända vi skulle börja.”

Analys

En analys genomfördes hos Texsolv direkt efter sommaren och snart därefter togs första kontakten med XLENT, en av de upphandlade IT-experterna i projektet.

”Kontakten med XLENT har varit oerhört värdefull för oss, inte minst i ett tidigt stadie då det visade sig att vi behövde tänka lite annorlunda utifrån ett antal funktioner som vi initialt velat ha i appen” säger Thomas.

Från kravspec till färdig app

XLENTs uppgift i det här fallet blev att stötta vid framtagandet av en kravspec. Med hjälp av kravspec:en kunde Texsolv ta fram en app med hjälp av en lokal leverantör. Appen var klar natten före deadline och kunde därmed demonstreras på en mässa i Tyskland i början på mars.

Mer om företaget

Läs mer om företaget och deras produkter på sidan www.texsolv.se