Lean och förbättringsarbete

Hur motiverar du dina medarbetare för att skapa ett kreativt arbetsklimat och engagerad personal? Hur stöttar du i arbetet med att skapa smarta och effektiva flöden i hela företaget, såväl i produktionen som i resten av verksamheten?

Ett första steg är att vara med på vår Fokusgrupp Produktion - Lean och förbättringsarbete onsdag 26 april då vi ger en introduktion kring Lean-principerna. Vi berättar också mer om den Lean-utbildning som IUC Väst och Högskolan Väst anordnar, med start hösten 2023.

Mer information

Har du frågor om Fokusgrupp Produktion - Lean och förbättringsarbete eller Lean-utbildningen?

Kontakta då Jennie - hennes kontaktuppgifter ser du här bredvid!

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20