Lean och förbättringsarbete

Hur motiverar du dina medarbetare för att skapa ett kreativt arbetsklimat och engagerad personal? Hur stöttar du i arbetet med att skapa smarta och effektiva flöden i hela företaget, såväl i produktionen som i resten av verksamheten?

Ett första steg är att vara med på vår Fokusgrupp Produktion - Lean och förbättringsarbete onsdag 26 april då vi ger en introduktion kring Lean-principerna. Vi berättar också mer om den Lean-utbildning som IUC Väst och Högskolan Väst anordnar, med start hösten 2023.

Mer information

Har du frågor om Fokusgrupp Produktion - Lean och förbättringsarbete eller Lean-utbildningen?

Kontakta då Jennie - hennes kontaktuppgifter ser du här bredvid!

Jennie Myrén

Jennie Myrén

Industriutvecklare