Fokusgrupp Produktion - Lean och förbättringsarbete

Hur motiverar du dina medarbetare för att skapa ett kreativt arbetsklimat och engagerad personal? Hur stöttar du i arbetet med att skapa smarta och effektiva flöden i hela företaget, såväl i produktionen som i resten av verksamheten?

Med människan i fokus

Lean är inte som en del kanske tror bara en metod eller ett antal verktyg som ska användas. Grundfilosofin i Lean sätter människan i fokus. Hur utveckling av medarbetare och lärande kan driva förbättringsarbetet framåt. Högskolan Väst kommer till oss och berättar mer om varför man ska arbeta med Lean och vad som krävs för att man ska lyckas.

Välkommen till en fokusgrupp som handlar om medarbetarnas engagemang kopplat till förbättringsarbete med Lean som bas.

Program

  • Introduktion Lean-tänkande
  • Lean-simulering, praktiskt övning
  • Kaffe och smörgås
  • Lean:s 5 grundprinciper – samt hur de leder till utveckling av medarbetare som en förutsättning för långsiktigt framgångsrika organisationer
  • Presentation av den Lean-utbildning som IUC Väst och Högskolan Väst anordnar, med start hösten 2023

Målgrupp

Detta är en intressant föreläsning som varvad med teori och insiktsfulla övningar riktar sig till både chefer och personal som har ett intresse av förbättringsarbete.

Praktiskt

Tid: Onsdag 26 april kl. 09:00-12:00

Plats: Meddelas senare

Har du frågor? Kontakta 

Jennie Myrén

Jennie Myrén

Industriutvecklare

Kristina Nyström

Kristina Nyström

Industriutvecklare

Kategori: Fokusgrupp

Plats: Plats meddelas senare

Datum: 2023-04-26 09:00 - 12:00