Hållbara material tar redan större marknadsandelar

BioLyftet höjer kunskapen för att öka användandet av biobaserade och återvunna material.

BioLyftet - Tänk om, Ställ om

Hållbarhet är en förutsättning för lönsamhet

Hållbara material tar redan större marknadsandelar och företag som redan nu börjar har en konkurrensfördel. Hållbarhet stärker goodwill och image och det finns dessutom nya affärsmöjligheter att utveckla kring materialströmmar och cirkularitet.

Händer just nu

I höst har vi anordnat ett inspirationsseminarium där projektledare Mattias Andersson, RISE, berättade varför det är så viktigt att börja arbeta mer med biobaserade och återvunna material. 

Mattias jobbar till vardags som forskare om plast och plaståtervinning men BioLyftet är inte en utbildning om forskning. Den handlar om vad som händer just nu och vad som finns på marknaden. Vad man idag kan göra med sina produkter.

Vi fick också många exempel på företag som redan kommit en bit på väg och deras nytänkande produkter.

Cirkulär

Vi behöver minska vårt användande av fossilbaserat material och istället dels tänka på hur vi ska hålla produkter i loopen längre, dels hur vi kan byta ut oljan mot andra råvaror.

Fossilbaserade råvaror kommer att ha en roll i framtiden också men den kommer vara annorlunda.

Plaststrategi

EU har satt en plaststrategi för att bland annat begränsa plastavfall i Europa och stoppa nedskräpning till havs. Man vill driva på omställningen så det händer saker inom plastanvändningen inom Europa. Här är förbättrad design en viktig del, bygga ut återvinningssystem och få en bättre plastkvalitet en annan.

Det går om vi vill, den svenska plaststrategin, vill sprida budskap om plaståtervinning, minska onödig plastanvändning och få rätt plast på rätt plats. Naturvårdsverket har ansvar för denna.

Utbildningen

Med mycket eget arbete med coachning från experter inom respektive område, får deltagande företag mer kunskap. Med hem har de också en egen, enkel plan med aktiviteter för att påbörja sin omställning.

Dag 1 - biobaserat material

Dag 2 - återvinning

Bästa effekt får utbildningen om minst 2-3 personer, gärna med olika funktioner, från varje företag deltar. Det ger dels en bättre aktivitet i workshop-momenten, dels större chans att lyckas hemmavid.

Kurs i Trollhättan

Onsdagarna 18 januari och 1 februari - läs mer!

Fortsättning

Det planeras även påbyggnadskurser - dels en fördjupningsdag om LCA, livscykelanalys, dels en förpackningsdag.

Exempel på företag och produkter

TetraPak

Kartongen Tetra Rex som vi alla känner igen som förpackning för mjölk och yoghurt är helt biobaserad. Den är tillverkad av kartong med biobaserad polyeten, PE, från sockerrör på insidan samt kork.

Volvo Cars

Har som mål att kunna använda minst 25% återvunnen plast i varje ny bil från år 2025. Underleverantörerna måste börja fundera på hur de ska kunna gå dessa krav till mötes.

Region Skåne

Ville förbättra sin klimatpåverkan och använder lyocell från träråvara i sjukvårdstextil i stället för bomull.

Metsä Board

Med en ny design av pappersmuggen behövs inte längre ett separat plastlock.

Stora Enso

Tillverkar sugrör av nedbrytbar cellulosa.

Electrolux

Visar att även premium-produkter kan tillverkas av återvunnen plast.

Om BioLyftet

BioLyftet är en tvådagars utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade, återvunna och återvinningsbara material. Föreläsningar varvas med coachning från flera kursledare.

Målet är att små och medelstora företag efter genomgången utbildning har tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Deltagande i BioLyftets utbildningar och seminarier är kostnadsfritt. Läs mer om BioLyftet här!

Har du frågor?

Kontakta Ann-Charlotte!

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20