BioLyftet - utbildning

Är du redo att byta till eller vill öka användandet av biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material?

BioLyftet Tänk om, ställ om

  

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Efter utbildningen ska företaget ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Vad innehåller BioLyftet?

Inspirationsseminarium 

Se inspelat seminarium på BioLyftets hemsida.

Två utbildningsdagar

Utbildningen omfattar två dagar om biobaserade och återvunna material och hur dessa material presterar. Under de två dagarna hålls också workshops. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna:

  • Var är vi idag och vart vill vi nå?
  • Vad vill våra kunder?
  • Vilka hinder finns?
  • Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i?

Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

På plats i Trollhättan 18 januari och 1 februari.

Vem riktar sig BioLyftet till?

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Frågor och mer information

Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta

Mattias Andersson, projektledare RISE

E-post: mattias.andersson@ri.se
Telefon: 076-147 63 71

Kontakt IUC Väst

BioLyftet arrangerar, i samverkan med IUC Väst, denna utbildning för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Kontaktperson på IUC Väst är Ann-Charlotte.

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Kategori: Utbildning

Plats: Konferensrum Kepler, Företagens Hus, Åkerssjövägen 10, Innovatum District, Trollhättan

Datum: 2023-01-18 09:00 - 16:00