Stöd till underleverantörer efter IAC:s konkurs

Almi och IUC Väst kan hjälpa underleverantörer till fordonsindustrin.

IUC Väst kan stötta underleverantörer till fordonsindustrin genom att erbjuda råd och vägledning. Vi har också ett nära samarbete med Almi Företagspartner Väst, som erbjuder omfattande ekonomisk rådgivning och stöd. Almi kan hjälpa till med att analysera och hantera kassaflöden, diskutera behov av kapitaltillförsel samt ge råd om hur ni bäst kan planera er ekonomi framåt.

Ekonomisk rådgivning

Almi Företagspartner Väst kan stötta företagare med ekonomisk rådgivning där det görs en granskning av hur kassaflödet påverkas vid förändringar i upp- och nedgång. Baserat på hur kassaflödet förändras kan Almi diskutera när och om kapitaltillförsel behövs eller hur företaget kan arbeta med sitt kassaflöde framåt.

Affärsmodell och strategi

Almi erbjuder också affärsutveckling kring affärsmodeller och strategier för att företagare ska vara rustade att fatta de beslut som krävs för att driva företaget framåt. Ett första digitalt 30-minuters möte kan bokas med Almi Väst i Fyrbodal.

Fördjupad rådgivning

Under 2024 erbjuder Almi Väst även företag i Fyrbodal fördjupad ekonomisk rådgivning. Denna rådgivning innefattar en djupare genomgång av företagets ekonomi för att ge verktyg att arbeta med ekonomin framåt.

Företagsakuten

Almi kan diskutera och ge råd inför generationsskifte, ägarskifte samt strategiska ekonomiska frågor kring leverantörer, kunder och framtida planering.

Inom detta uppdrag erbjuds även Företagsakuten för företag i en mer akut ekonomisk situation.

För mer information kontakta:

Elin Stark
Affärschef, Almi Fyrbodal
E-post: elin.stark@almi.se

IUC Väst

Vill du komma i kontakt med IUC Väst för att få stöttning? Klicka på knappen bredvid så kommer du till vår kontaktsida. Slå en signal så hjälper vi dig!