Ändrade elpriser från oktober

Elpriset kommer gå upp från oktober 2024.

Det blir allt viktigare att vara medveten om sin elförbrukning då efterfrågan på både el och effekt blir allt större.

- Peter Bratt, industriutvecklare IUC Väst

Ny beräkningsmodell

Om några månader införs en ny modell på den nordiska elmarknaden, den så kallade flödesberäkningsmodellen, som är i linje med EU-förordningen. Med denna nya modell kommer elpriserna att beräknas på ett helt nytt sätt. Syftet är att utnyttja elnätet mer effektivt och möjliggöra överföring av mer el till andra länder i Europa utan att behöva bygga ut elnätet.

Den nya modellen innebär att det kommer att finnas både ”vinnare och förlorare”. Svenska kraftnät har tagit fram siffror som visar hur elpriserna skulle ha sett ut de senaste fyra veckorna om modellen redan varit i bruk. Majoriteten av svenskarna, sex av tio, bor i områden där elpriserna kommer att öka. Detta betyder att både privata hushåll och företag i dessa områden kommer att drabbas av högre elpriser.

Vinnarna med den nya modellen är elområde fyra, där elpriserna förväntas minska med sju procent. Men för resten av landet innebär förändringen högre kostnader för el, vilket kommer att påverka både privatpersoners hushållsekonomi och företagens driftskostnader negativt.

Tips

Här bredvid hittar du några sidor med mer information.

TV4

Här blir elpriset dyrare – vinnarna och förlorarna med nya modellen (publicerad juni 2024)

 

Svenska Kraftnät

Beslutet när införandet av förändringen togs under hösten förra året och kommer ske oktober 2024.

Beräknad start för flödesbaserad metod på elmarknaden (publicerad november 2024)

 

Tidningen Näringslivet

Nya elprisökningen: ”Svenska konsumenter får betala 200 miljoner i veckan”  (publicerad oktober 2023)

Mer information

Har du funderingar kring energifrågor för ditt företag? Kontakta då Peter som jobbar mycket med energieffektivisering hos företagen.

Peter Bratt

Peter Bratt

Industriutvecklare