Sök stöd till er utveckling

Stärk ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

Stöd för företags utveckling

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden:

 • automation
 • produktionskompetens

Erbjudandet syftar till att stärka ert företags långsiktiga konkurrenskraft genom ökad automation respektive kompetens att ständigt förbättra produktionen.

Syftet med checkarna

Små svenska verkstadsföretag har sämre produktivitetsutveckling än större. De små företagen har en viktig funktion inom industrin genom att de ofta är leverantörer till de större. För att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver de hela tiden utvecklas och för det behövs ofta ett externt stöd. Två områden som Tillväxtverket har identifierat som särskilt viktiga är automation respektive produktionskompetens.

Denna utlysning riktar sig därför till små industriföretag som vill förbättra sin långsiktiga konkurrenskraft.

Automationscheck

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas.

Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

 • Förbereda för automation
  Få det stöd du behöver för att rusta ditt företag inför framtida investeringar i automationsteknik.
 • Stärka din beställarkompetens
  Automationschecken hjälper dig att bli skickligare på att välja automationslösningar som är långsiktigt hållbara och effektiva.
 • Minska riskerna inför investeringar
  Du kan minska både de tekniska och ekonomiska riskerna innan du tar beslut om att investera i modern automationsteknik.
 • Öka förståelsen för automationens potential
  Genom automationschecken får du en fördjupad insikt i hur automation och robotisering kan gynna din företagsutveckling.
 • Utbilda din personal
  Använd automationschecken för att ge din personal relevanta utbildningar inom automation, såsom robotprogrammering, för att höja deras kompetensnivå.

Automationschecken får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar.

Utbildningar som krävs för normal drift godkänns inte. Utbildning som är kompetenshöjande inom automation, till exempel robotprogrammering, godkänns.

Tillväxtverkets maximala stöd kan beroende på sökande företags storlek omfatta 50 eller 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär (utan inslag av annat offentligt stöd) stå för.

Check för produktionskompetens

Checken för produktionskompetensutveckling ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft. Den ska hjälpa er att utbilda er personal, effektivisera er produktion och öka er konkurrenskraft. Projekten ska höja den egna personalens kunskap och kompetens inom modern produktion, där den egna produktionen ska användas som testyta för att prova nya kunskaper. Checken ger möjlighet att ta hjälp av extern kompetens för att:

 • Vidareutbilda din personal
  Ge din personal möjlighet att genomföra relevanta utbildningar för att stärka deras kompetens inom produktion.
 • Genomföra en produktionsanalys
  Genomföra en noggrann analys av din nuvarande produktionsprocess för att identifiera förbättringsområden och effektivisera arbetet.
 • Förbättra produktionskapaciteten
  Investera i förbättringar och uppgraderingar av din produktionsutrustning för att öka kapaciteten och effektiviteten.
 • Få stöd i ditt arbete
  Ta hjälp av extern kompetens för vägledning och stöd i arbetet med att implementera förändringar och förbättringar i din produktion.

Checken får inte användas till direkta investeringar. Den får heller inte användas till att ta in konsulter för att genomföra förändringar i er produktion.

Maximal andel stöd är 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär stå för (utan inslag av annat offentligt stöd).

Gemensamma krav för att beviljas check år 2024

 • Ett företag kan bara beviljas en check i år, det vill säga antingen en för automation eller en för produktion.
 • Ett företag kan beviljas maximalt 2 automationscheckar (sedan de infördes under Robotlyftet år 2019).
 • Ett företag kan bara beviljas en check för produktionskompetens.
 • Företagets SNI-kod måste börja med siffrorna 10, 11 eller 13-33 med undantag av 10.2. (Är koden fel för ert företag, ändra den genom att gå in på verksamt.se).

Checkarna har olika villkor och krav. Du hittar villkoren för automationschecken och checken för produktion här!

Information

Mer information och stöttning i att söka får du av någon av oss. Här hittar du kontaktinformation!