IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin

Ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Accelerera gröna omställningen

Under 2022–2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet.

Omställningslyftet var ett pilotprojekt med en effektiv arbetstid på nio månader och syftade till att accelerera den gröna omställningen inom svensk industri. Vår målgrupp i projektet var tillverkande små och medelstora företag.

Genom projektet kunde vi erbjuda en stor och varierad verktygslåda till företagen, från inspirerande och kunskapshöjande aktiviteter till coachning och genomförandeplaner.

IUC-nätverket levererade över förväntningarna i 7 av 9 resultatindikatorer för projektet.

Medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vitbok

I vår vitbok från Omställningslyftet kan du läsa om företagens egna röster från vårt arbete tillsammans med dem. Men också få en mer detaljerad bild om våra metoder och arbetssätt som gör att vi både kan utmana företagen och stötta dem i deras förändringar och förnyelser.

I vitboken finns det också intervjuer med externa röster och aktörer som har varit helt avgörande för vår förmåga att leverera i projektet. Exempelvis Björn Langbeck, industriell expert på Tillväxtverket, Malin Johansson, nationell projektledare för Omställningslyftet, Birgitta Öjmertz, programdirektör för Produktionslyftet och Lars Henrik Jörnving, Vice president på Scania.

Läs mer om våra resultat i Omställningslyftet i vår Vitbok

Finansiering

Omställningslyftet finaniserades med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information

Hör av dig till Peter Bratt om du vill veta mer.

Peter Bratt

Peter Bratt

Industriutvecklare

Omställningslyftet
29 Apr 2024 Nyhet