Årsmöte 2024

Lena André Olsson delade med sig av sina erfarenheter - företagskulturen avgörande för goda resultat över tid.

IUC Västs styrelse 2024

Från vänster: Mikael Ericsson (Högskolan Väst), Robert Forsström (Forsstroms HF AB), Lars Mogren (C.G. Karlssons Stenhuggeri AB), Sofia Norberg (Almi Väst), Rikard Doverhäll (RZ ABAK AB), Annika Andersson (Sven Johansson Bygg AB), Andreas Albertsson (Västra Götalandsregionen), Anna Wessman Karlsson (Vänersborgs Svets & Mekaniska AB) Joakim Thorn (Nyli Metrology AB) och Anders Dahlgren (Formfräsning Ed AB)

Frånvarande: Anna Cato Moe (NOVO Energy AB), Cecilia Hellner (Nolato Cerbo AB och Jimmie Cato (Sansera Sweden AB)

Lena André Olsson, industriutvecklare IUC Väst
Kultur käkar strategi till frukost.

- Lena André Olsson, industriutvecklare IUC Väst

Företagskulturen en avgörande faktor

Vår kollega Lena, tidigare Lean-koordinator och Site Coach på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan, delade med sig av sina erfarenheter under årsmötet. Hon betonade den avgörande roll som företagskulturen har spelat för att uppnå goda resultat över tid. Genom sitt engagemang inom den ideella föreningen Lean Forum har Lena haft privilegiet att ta del av flera finalister och vinnare av Svenska Leanpriset, där företagskulturen alltid har utmärkt sig som en avgörande faktor.

Engagerade och motiverade medarbetare

Företag som fokuserar på att skapa en kultur där kontinuerlig förbättring är ett centralt värde blir framgångsrika. Genom att främja tillit och andra positiva beteenden har företag skapat en förutsättning där engagemang är en naturlig del av vardagen. Detta har resulterat i ökad lönsamhet.

Ledningen tar aktiv roll

Lena understryker vikten av att ledningen är en förebild. En ledare behöver kunna engagera andra, bygga förmåga, skapa fokus och riktning för att kunna leverarea resultat där medarbetarna känner ett ägarskap. Genom att investera i utbildning och utveckling samt att kontinuerligt utvärdera och förbättra företagskulturen uppnår företagen bra resultat. Utbildningar kan mycket väl handla om "mjuka" bitar där feedback och kommunikation kan vara en byggsten.

Det är viktigt att förstå att den viktigaste byggstenen i kulturen är människorna och att kultur är en färskvara.

Lena André Olsson, industriutvecklare IUC Väst
Lena André Olsson, industriutvecklare IUC Väst

Verksamheten växer

Utöver Lenas intressanta insikter om hur företags bör arbeta om berättade Thomas i stora drag hur verksamheten förra året såg ut, bland annat gick vi från 9 till 12 anställd och hade vid förra årets slut 94 medlemmar. 

Vår vd Thomas Sätmark berättade också att han kommer lämna sin tjänst i mitten av juni.

Avtackning

Sofia Hygrell, som varit med i vår styrelse sedan starten 2013 har valt att avgå och tackades av med en blomma av ordförande Lars Mogren och vd Thomas Sätmark.

Tack för allt arbete du lagt ner under dessa år Sofia!

Lars Moberg, Sofia Hygrell och Thomas Sätmark
Lars Moberg, Sofia Hygrell och Thomas Sätmark
10 Apr 2024 Nyhet årsmöte