Svenska Lean-priset 2024

Är det ditt företag som vinner Svenska Lean-priset i år?

Främja, driva och tillämpa Lean i Sverige

Varje år organiserar den ideella föreningen Lean Forum en prisutdelning genom att tilldela ett nominerat företag det prestigefyllda Svenska Leanpriset.

Syftet med priset är mycket större än själva utmärkelsen – man vill att det ska fungera som en katalysator för att främja och driva utveckling samt tillämpning av lean-filosofin i Sverige.

Genom att lyfta fram framstående exempel på lean-principer i praktiken, fungerar priset som en källa till inspiration för andra organisationer och företag att följa efter.

Fortsatt utveckling och innovation

Att delta i tävlingen är inte bara ett tillfälle att mäta sin egen framgång inom lean, utan också ett sätt att sporra till fortsatt utveckling och innovation på den egna lean-resan. Den kunskap och de insikter som delas genom deltagande och genom att vara en del av den lean-gemenskap som priset representerar, berikar även vinnarens eget förbättringsarbete.

Samtliga sökande får en muntlig återkoppling på sina ansökningar, medan finalisterna får en mer detaljerad utvärdering. Detta innefattar en noggrann analys av styrkor och förbättringsområden samt en betoning av framstegen som gjorts i deras lean-arbete.

För de som är intresserade av att ansöka, är företag och organisationer (oavsett om de är i sin helhet eller delvis verksamma) med säte i Sverige och som engagerar sig i lean-tänkande varmt välkomna att söka om Svenska Leanpriset.

Processen för Svenska Leanpriset

Processen för Svenska Leanpriset

Så ansöker ditt företag

Företag och organisationer (hela eller delar av) med säte i Sverige och som arbetar med leantänkande är välkomna att söka.

Ansökan sker genom att fylla i ansökningsformuläret på Lean Forums hemsida, klicka på knappen nedan, och skicka in senast 5 maj.

Där beskriver ni kortfattat:

  • Basdata om företaget och er kontaktinformation
  • Hur ni arbetar med lean
  • Vilket resultat lean gett
  • Vad andra kan lära av er

Funderingar?

Om du har funderingar eller frågor om Lean Forum och Svenska Leanpriset kan du höra av dig till vår kollega Lena som sitter i föreningens styrelse.

Lena André Olsson

Lena André Olsson

Industriutvecklare