Yrkestrainee - vinn vinn för alla

Företagspraktik för att knyta studenterna närmare arbetslivet under utbildningen.

På mjukvaruföretaget Grade har samarbetet mellan systemutvecklare Mikael Larsson (t.v.) och studenten Carl Lindbom varit en vinn-vinn-situation för alla inblandade. Både Mikael och Carl är mycket nöjda med praktikperioden.
Foto: Högskolan Väst

Nytt initiativ 

Högskolan Västs nya initiativ, Yrkestrainee, ger studenterna en fördjupad förberedelse inför arbetslivet. Carl Lindbom, som studerar Dataingenjörsprogrammet och går sitt tredje år, har just avslutat en tio veckors praktikperiod hos mjukvaruföretaget Grade i Trollhättan.

"Jag har lärt mig otroligt mycket genom att arbeta med ett skarpt uppdrag tillsammans med andra IT-utvecklare," säger Carl.

Studenten knyts närmare arbetslivet

Yrkestrainee är ett forskningsprojekt som syftar till att knyta studenterna närmare arbetslivet under deras utbildning. En del teoretiska kurser anpassas så att de kan genomföras helt eller delvis på en arbetsplats, med handledning.

På Högskolan Väst genomförs YrkestraineeDataingenjörsprogrammet och masterprogrammet Robotik och automation. Företag inom IT-branschen och industri ges möjlighet att ta emot studenter för en tio veckors praktikperiod, där studenterna utför uppdrag som motsvarar deras kunskapsnivå. Matchningen mellan student och arbetsgivare görs genom en vanlig anställningsprocess.

Värdefull provanställningsperiod

Mjukvaruföretaget Grade i Trollhättan är en av de arbetsgivare som har deltagit i programmet.

"Vi är mycket nöjda med Carls insats. Han har utfört viktiga uppgifter som vi inte hunnit med själva. Eftersom vi alltid är intresserade av nya medarbetare ser vi de här tio veckorna som en värdefull provanställningsperiod. Nästa steg är att Carl gör sitt examensarbete hos oss i vår," säger Mikael Larsson, systemutvecklare på Grade i Trollhättan.

Mikael har varit Carls handledare under praktikperioden.

"Visst har det krävts lite tid för förberedelser, avstämningar med högskolan och handledning. Men det har varit värt det. Det här är en vinn-vinn-situation för alla inblandade. Vi får hjälp, studenten får arbetslivserfarenhet och högskolan kan använda studenternas erfarenheter på olika sätt," säger Mikael.

"Praktikperioden kan gärna vara längre än tio veckor. Jag rekommenderar varmt andra arbetsgivare att ta in studenter på praktik," tillägger han.

Mikael Larsson, systemutvecklare på Grade i Trollhättan
Det här är en vinn-vinn-situation för alla inblandade. Jag kan varmt rekommendera andra arbetsgivare att ta in studenter på praktik.

- Mikael Larsson, systemutvecklare på Grade i Trollhättan

Stärkt samarbete för praktik och utbildning

Yrkestrainee genomförs i samarbete med branschorganisationen IUC Väst och Västsvenska Handelskammaren, som stöder genom att sprida erbjudandet till företag och andra arbetsgivare i regionen.

Satsningen Yrkestrainee är ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt som pågår fram till 2025.

"De företag som deltar får tillgång till en extra resurs och har möjlighet att skapa relationer med både student och lärosäte.

Samtidigt ger det influenser utifrån och en chans att påverka vad studenten lär sig. Dessutom tar företagen ett ansvar i att utbilda framtidens ingenjörer," säger Thomas Sätmark, vd på IUC Väst.

Thomas Sätmark, vd IUC Väst
Thomas Sätmark, vd IUC Väst
Thomas Sätmark, vd på IUC Väst
Företagen tar ett ansvar i att utbilda framtidens ingenjörer.

- Thomas Sätmark, vd på IUC Väst

Praktiken viktig del i utbildningen

Carls praktikperiod motsvarar två teoretiska kurser och har varit en viktig del av hans utbildning.

"Praktiken har gett mig otroligt mycket. Förutom att genomföra ett skarpt uppdrag hela vägen fram till driftsättning, har jag fått god inblick i hur man jobbar här. Jag har fått bra handledning och verkligen känt mig som en i utvecklingsteamet," säger Carl.

"Det är förstås stor skillnad på lärandet i skolan och i arbetslivet. Mjukvaruutveckling är ett stort och brett teknikområde och utbildningen ger oss grunden att arbeta inom många olika IT-områden. Jag ser det som en stor fördel att både ha den teoretiska grunden och praktiska erfarenheter från ett IT-företag med mig ut i arbetslivet. Det kan vara svårt att få jobb som nyexaminerad dataingenjör," tillägger han.

Mer information

Är du intresserad och vill veta mer? 

Kontakta då på Hanna på Högskolan Väst eller Thomas på IUC Väst - deras kontaktuppgifter ser du här bredvid!

Högskolan Väst

Hanna Aknouche-Martinsson
Universitetslektor på Högskolan Väst

E-post: hanna.aknouche-martinsson@hv.se 

Telefon: 070-180 46 96

IUC Väst

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Vd

23 Feb 2024 Nyhet