"Walk the talk"

Vi är ofta ute hos företagen och stöttar i 5S-arbetet - nu gör vi själva slag i saken med 5S på kontoret!

Vi pratar mycket med våra företag om vikten av att ha ordning och reda i sin verksamhet. Därför är det både angeläget och kul att vi själva tittar på vår egen verksamhet för att se hur vi kan bli bättre. 

Vi förstår vikten av att vara i framkant när det gäller effektivitet och organisering, och efter att ha hjälpt andra företag implementera 5S, tar vi nu steget själva. Genom att applicera principerna på vårt eget kontor strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö som inte bara är visuellt tilltalande utan också optimerad för ökad produktivitet och välbefinnande.

Vi startade med att göra sifferleken där det blev tydligt hur struktur och ordning gör en stor skillnad i hur mycket tid som går åt till att hitta det vi letar efter. Tid som kan användas till annat.


Att leta efter filer 5 minuter om dagen blir en halv vecka under ett år!

Om du tänker efter - hur mycket tid skulle du spara varje år om du hade bättre ordning på dina filer?

Vad är 5S?

5S är en steg-för-steg metod som skapar och upprätthåller ordning och reda och därmed en effektiv arbetsplats.

 • Sortera
  Ta bort onödiga saker från arbetsplatsen
 • Systematisera
  Märk upp och skapa en välordnad, genomtänkt och visuell arbetsplats
 • Städa
  Rengör och ta bort smutskällor
 • Standardisera
  Skapa rutiner och standarder för att bibehålla förbättringarna
 • Se till
  Upprätthålla och förbättra nivån
5S-figur

Första steget - sortera 1

Vi fick alla ett delat ansvarsområde för våra delade utrymmen som förråd, konferensrum och hallen.

Allt som fanns där sorterades in i högarna Skrot/skadad utrustning, Säljes samt Osäkert behov - och oj, det fanns mycket våra gömmor!

Så här gjorde vi:

 • Vi granskade området kritiskt och tog bort alla saker, material och all utrustning som inte behövs
 • Vi ska bara ha nödvändiga saker för att kunna utföra vårt arbete
5S på kontoret -sortera
Före-bild

Första steget - sortera 2

Vi gick gemensamt igenom våra tre "högar" för att komma fram till om något ska:

 • sparas (julpynt som bara används en gång per år)
 • slängas (bruksanvisning som även finns sparad digitalt)
 • tas till Returen (överblivna kläder)
 • säljas (ståbord i papp)

Eget ansvar

Vi har alla ansvar för våra egna rum, vad vi sparar och hur vi sparar våra filer.

Alla är vi olika med olika vanor men kontentan är att bara ha kvar det som tillför värde till vårt arbete!

5S på kontoret -efter
Efterbild

Kraftfullt verktyg

I den ständigt föränderliga arbetsmiljön är effektivitet och organisation nyckelfaktorer för framgång. 5S är ett kraftfullt verktyg för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 

Vi skapar struktur och ordning för att snabbt hitta det vi behöver. Vi får en hälsosam arbetsmiljö och enhetliga metoder för att utföra uppgifter och vi får inte minst en positiv och motiverande atmosfär.

I dagens snabbrörliga värld är 5S också en strategi för att öka produktivitet, minska avfall och skapa en arbetsplats som stödjer både anställdas och företagets övergripande mål.

Framtidssäker strategi

Genom att genomföra 5S på kontoret investerar du i en hållbar och effektiv arbetsplats. Att skapa ordning och reda enligt 5S-principerna är en framtidssäker strategi för att möta dagens och kommande krav på snabbhet och flexibilitet.

Ta steget mot en bättre arbetsmiljö och öka inte bara din produktivitet utan skapa också en mer organiserad och trivsam arbetsmiljö. Använd 5S som ditt verktyg för att främja hållbar framgång och effektivitet i dagens konkurrensutsatta affärsvärld.

Vi hjälper dig ta nästa steg

Vi vill skapa långsiktiga förbättringar för ditt företag - kontakta oss idag och låt oss tillsammans skapa en arbetsplats där ordning och effektivitet regerar!

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Vd

Fakta om 5S

5S är en japansk metod som fokuserar på fem centrala principer - genom att implementera dessa steg på alla sina verksamheter kan företag uppnå betydande fördelar. 

 1. Sortera (Seiri): Det första steget i 5S är att sortera och eliminera onödiga föremål. Genom att fokusera på det väsentliga minskar företag kostnader för lagerhållning och underhåll. Detta leder till en mer strömlinjeformad arbetsplats och ökad tillgänglighet till nödvändiga resurser.

 2. Systematisera (Seiton): Att systematisera handlar om att organisera arbetsplatsen för effektivitet. Genom att placera verktyg och material på ett logiskt sätt minskas tid som annars skulle ha spenderats på att söka efter dem. Detta sparar inte bara tid utan ökar även den övergripande arbetsflödeseffektiviteten.

 3. Städa (Seiso): En ren arbetsplats främjar inte bara en positiv arbetsmiljö utan minskar också risken för olyckor och hälsofrågor. Att regelbundet städa och underhålla arbetsplatsen är ett enkelt men kraftfullt sätt att förbättra övergripande produktivitet och trivsel.

 4. Standardisera (Seiketsu): Genom att standardisera arbetsrutiner och processer skapas en enhetlig metodik för att utföra uppgifter. Detta minimerar variation, minskar felaktigheter och gör det möjligt för teamet att arbeta mer enhetligt, vilket i sin tur ökar produktiviteten.

 5. Se till (Shitsuke): Att se till innebär att upprätthålla och förbättra de etablerade standarderna. Genom att göra 5S till en kontinuerlig process ser företag till att den organisatoriska effektiviteten bibehålls över tid. Detta skapar en kultur av ständig förbättring.