Workshop i robotsvetsning

Inspirerande workshop med fokus på grunderna och enkelheten i programmering av en kollaborativ robot för svetsning.

Under två dagar på Produktionstekniskt Centrum arrangerade vi en inspirerande workshop med fokus på grunderna och enkelheten i att programmers en kollaborativ robot för svetsning.

Deltagarna, från AnVa KSG AB, Nordholms Industri-installationer AB, Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB, Kranman AB och IQR Contract AB, fick själva testa på att programmera roboten för att svetsa sina egna detaljer.

Workshopen ledde till många givande diskussioner där alla bidrog med sina erfarenheter och kunskaper inom svetsning.

Anders Hygrell, Nordholms Industriinstallationer AB
Man måste ju testa!

- Anders Hygrell, Nordholms Industriinstallationer AB

Utveckla våra färdigheter

Dagarna var inte bara lärorika utan gav även en bekräftelse på vikten av att ständigt utveckla våra färdigheter och hålla oss uppdaterade om nya teknologier.

Genom att fortsätta lära oss och växa professionellt stärker vi inte bara vår egen produktivitet utan även våra företags konkurrenskraft.

Det är svårt för oss att få till tiden men vi får lära oss att ta den tiden – det är värt det.
Roboten är färdigprogrammerad

Tack!

Tack till alla som deltog och bidrog till dessa givande dagar. Vi ser fram emot fler möjligheter att arrangera liknade workshops inom automation och teknik.

Ett stort tack till Niclas Åkesson och Dennis Håkansson från Axson Teknik AB för deras expertkunskap inom robotprogrammering och svetsinställningar samt Mattias Igestrand från Högskolan Väst för din support.

Utrustningen vi använde var en ABB Robotics GoFa-robot och en Fronius-strömkälla från Axson.

Håkan Hellström, industriutvecklare IUC Väst
Det är viktigt att kunna klämma och känna för att förståelse.

- Håkan Hellström, industriutvecklare IUC Väst

Intresserad?

Om du vill veta mer och kanske själv vara med på en svets-workshop, kontakta då Håkan.

Håkan Hellström

Håkan Hellström

Industriutvecklare

Varför svetsrobot?

En svetsrobot kan vara en lönsam investering för företag som strävar efter ökad effektivitet, förbättrad kvalitet, minskad risk för arbetsrelaterade skador och ökad konkurrenskraft på marknaden.

 • Effektivitet och produktivitet
  Svetsrobotar kan arbeta kontinuerligt utan pauser och med konstant precision. Detta ökar produktionshastigheten och därmed er övergripande effektivitet.
 • Kvalitetssäkring
  Svetsrobotar levererar konsekvent hög kvalitet på svetsningen eftersom de följer förprogrammerade parametrar. Detta minskar risken för fel och defekter, vilket i sin tur ökar produktens övergripande kvalitet.
 • Arbetsmiljö och säkerhet
  Genom att automatisera svetsprocessen minskar ni risken för arbetsrelaterade skador och förbättrar arbetsmiljön för de anställda. Svetsroboten tar hand om de tunga och upprepande uppgifterna.
 • Kostnadsbesparingar
  Även om initiala investeringskostnader kan vara höga, kan ni ofta spara pengar på lång sikt genom minskade arbetskraftskostnader, färre fel och mindre avfall.
 • Flexibilitet och anpassning
  Svetsrobotar kan enkelt programmeras om för olika svetsjobb och ändra sig snabbt mellan olika typer av arbete. Det ger er flexibilitet och anpassningsförmåga i produktionen.
 • Kapacitetsökning
  Svetsrobotar möjliggör en ökad produktion och kapacitet, vilket är viktigt om ni växer eller om efterfrågan på produkterna ökar.
 • Konkurrenskraft
  Genom att investera i modern teknologi visar ni att ni är framåtblickande och konkurrenskraftiga på marknaden, vilket kan locka till sig nya affärsmöjligheter och partnerskap.