Möt vår personal - Michael

Michael Mattsson - industriutvecklare med fokus på strategisk omställning och ledarutveckling.

Lär känna oss

Elfte medarbetare att presenteras är Michael Mattsson, industriutvecklare.

Namn
Michael Mattsson

Befattning

Industriutvecklare med fokus på strategisk omställning och ledarutveckling.


Började på IUC Väst

2023

Beskriv din professionella resa och vad du brinner för

Med 40 år i olika yrkesroller som medarbetare, linjechef, vd och utvecklingskonsult, har den gemensam nämnaren varit att hitta gemensamma och lönsamma lösningar framåt. Det har inneburit framtagning av affärsstrategier, etablera nya organisationsstrukturer, teamutveckling med ledningsgrupper på koncernnivå, nationell företagsnivå samt utvecklingsuppdrag med olika arbetsgrupper inom tillverkande industri och i offentlig förvaltning.

 

Det absolut roligaste har varit den kulturella bredden i att arbeta med internationella samarbeten, få till affärer och systemintegrationer tillsammans med partners, i många fall konkurrenter och i att utveckla ledare och organisationer.

 

Jag har tidigare arbetat tillsammans med IUC Väst som underkonsult och levererat olika former av utvecklingsprogram. Tycker det är inspirerande, stimulerande och effektivt att stödja organisationer att hitta nya alternativa arbetssätt för ökad konkurrenskraft.

 

Hur bidrar du till IUC Väst?

Jag tar med kunskap och erfarenheter i att stödja företag bland annat i strategi- och verksamhetsutveckling. I omställning för konkurrenskraftig framtid kan man behöva göra annorlunda.

 

Dina bästa tips till företagen inom den tillverkande industrin

Ta tag i möjligheterna till proaktiv omställning inför framtiden.

 

Fritidsintressen - vad gillar du att göra på din fritid?

  • Skidåkning
  • Cykel och spinning på Friskis & Svettis
  • Kajak och husvagnen
  • Gärna tillsammans med barn och barnbarn när det finns möjlighet till det
Michael Mattsson, industriutvecklare IUC Väst
Ta tag i möjligheterna till proaktiv omställning inför framtiden.

Hör av dig till Michael!

Michael Mattsson

Michael Mattsson

Industriutvecklare

Foto

Fotograf Calle Appelqvist

 

 

25 Dec 2023 Nyhet